Levné T A X I

Levná doprava pro jednotlivce
i skupiny.
Také jednorázové transfery na krátké vzdálenosti po Praze a České Republice, ale i po celé Evropě.
TAXI - Prag Transfer

Š P E R K Y - H O D I N K Y

E-shop nabízející hodinky, šperky, kabelky, šály a další zboží
Kvalitní hodinky a další zboží renovovaných značek za nízké ceny.
E-shop Hodinky a Šperky

Královehradecký kraj

Krkonoše v Královehradeckém kraji

Krkonoše Nejvyšší a nejznámější pohoří v České republice, v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část je rozlehlejší a členitější oproti polské - heč! Nachází se zde nejvyšší hora České republiky - Sněžka (1602 m n.m.). Pro své mimořádné přírodní bohatství bylo území Krkonoš vyhlášeno národním parkem. Co říci o horách? Byť zde najdete spoustu historických zajímavostí, architektonických památek nebo kulturních mezníků nadregionálního významu, přesto sem zavítá spíše návštěvník orientovaný na výkon - bez toho se totiž v horách stejně neobejdete, přes pokrok dopravy, techniky a spojení a kdoví čeho ještě... Chtělo by se plýtvat zvoláními typu Střecha světa (českého - dodej potichu)! nebo Drsné až k smrti! (dodej avšak z neopatrnosti jež překračuje všechny meze...) - ale je to zbytečné. Krkonoše mají ve svém osudu, že rozdělují lidi na dvě ostře ohraničené skupiny. Jedna je beznadějně miluje a jejich láska - jak jinak - není opětována! Hraničí ovšem s fanatickou adorací - a kdo kdy tyto nádherné hory navštívil, musí fundamentalisty pochopit i kdyby nechtěl... Pak je tady ovšem skupina těch, kteří, dřív než cokoli poznají, hodnotí. Srovnávají vyšší, delší, lepší... - téměř ke všemu se dá najít lepší pandán - statisticky. Naštěstí bez ohledu na naše spory vybudovaly si Krkonoše za léta zázemí svých vyznavačů. A ti vzkazují: drsné podmínky? Kolik hrdlo ráčí - dá se i zahynout v těchto mikro-velehorách!

Královehradecko - Místa hodná pozornosti

Královehradecký kraj Horní Mísečky

Významné horské rekreační středisko a výletní místo na svazích Medvědína. První bouda tu byla postavena již roku 1642. V současnosti zde lze spatřit zbytky hald hlušiny po rudném průzkumu z poloviny 20. století. Nachází se zde řada rekreačních objektů, např. Jilemnická bouda. Horními Mísečkami prochází horská silnice z Dolních Štěpanic k Vrbatově boudě. Končí zde též naučná stezka Prameny Labe.

Královehradecký kraj Černohorská rašeliniště

Státní přírodní rezervace a nejvýše položené rašeliniště v Krkonoších. Rozlohu má 66 ha a stáří se odhaduje na 6000 let. Rašeliniště se rozkládá v sedle mezi Černou a Světlou horou. Pramení zde Černohorský potok. Na sušších okrajích roste kleč, na vlhkých místech různé druhy rašeliníků. Vyskytují se zde i jiné velmi vzácné rostliny. Při okraji rašeliniště byla v minulosti vybudována vyhlídková věž.

Královehradecký kraj Černý Důl

Horská obec na jižním úpatí Krkonoš v údolí říčky Čistá nedaleko Vrchlabí. Původně osada vznikla v okolí kaple v 16. století. Později se zde rozvíjela těžba drahých kovů, která však v 17. století ustala. Od 19. století se zde láme vápenec. K architektonicky zajímavým památkám patří renesanční kostel sv. Michala ze 16. století. Na jižním okraji obce lze spatřit nepatrné zbytky hrádku zvaného Purkhýbel. V dnešní době je Černý Důl především rekreačním střediskem.

Horní Maršov

Obec na soutoku Úpy a Lysečského potoka založená v 11. století. V 17. století se v okolí dobývala železná ruda. Po skončení těžby se v obci rozvíjelo především plátenictví. K rozvoji obce přispěla stavba železnice do nedaleké Svobody nad Úpou. V roce 1792 dal hrabě Aichelburg postavit klasicistní zámek. Zajímavý je dále Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 17. století a pseudogotický farní kostel z konce 19. století. Symbolem rozvoje obce je kašna z počátku 20. století. V okolí obce je možné najít mnohé zbytky starých lomů. Ve Vodovodním údolí na úpatí Rýchor se nachází řada jeskyní. V současné době je Horní Maršov horské rekreační středisko.

Královehradecký kraj Janské Lázně

Horské město, rekreační středisko a jediné významné lázně na české straně Krkonoš. Léčebné prameny zde byly objeveny již ve 14. století. Zakladatelem lázní byl v 17. století majitel panství Jan Adolf hrabě Schwarzenberg. K významnému rozvoji lázní došlo v 19. století a na počátku 20. století. V lázeňském prostoru je asi 30 léčebných pramenů a množství lázeňských objektů. Architektonicky zajímavé objekty jsou secesní lázeňská kolonáda z konce 19. století a pseudogotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1885. Nad obcí se tyčí Černá hora, která poskytuje skvělé podmínky milovníkům zimních sportů. Z centra obce vede na vrchol Černé hory kabinková lanovka.

Královehradecký kraj Pec pod Sněžkou

Významné mezinárodní rekreační středisko východní části Krkonoš. Rozkládá se v údolích Úpy, Zeleného a Lučního potoka na úpatí hory Sněžka. Původní osada je doložena z 16. století v souvislosti s těžbou rudy v Obřím dole. Těžba rudy a její zpracování postupně upadaly. Ve 20. století dochází k rozvoji turistiky z obce se stává důležité středisko zimní i letní rekreace. V obci se nachází řada sjezdovek a lyžařských vleků. Z Pece vede sedačková lanovka na Růžovou horu a dále až na vrchol Sněžky. Její spodní stanice je vzdálena asi 1,5, km od centra obce. K obci patří i řada samot a bud v okolní krajině.

Královehradecký kraj Trutnov

Důležité správní středisko v podhůří Krkonoš v údolí řeky Úpy. První písemné zmínky jsou již z roku 1260, r. 1360 je Trutnov městem. Roku 1866 došlo u Trutnova k významné bitvě mezi rakouskými a pruskými vojsky. Tuto událost připomíná litinový památník na vrchu Šibeničníku. V 19. století se rozvíjí textilní výroba. Původní hrad z 13. století, přestavěný později na zámek, byl v 17. století pobořen švédskými vojsky a v 19. století přebudován na školu. Dnes zde funguje trutnovské muzeum. Ve městě stojí několik významných staveb z 19. století nádraží, Národní dům, sokolovna). K církevním památkám patří Jánská kaple z 18. století, ranně klasicistní Kostel Narození P. Marie a pseudorománská hřbitovní kaple z konce 19. století.

Královehradecký kraj Velká Úpa

Vyhledávané centrum rekreace rozkládající se v údolí říčky Úpy mezi Pěnkavčím a Vlašským vrchem. Patří k němu množství rekreačních chalup a bud v rozlehlém okolí. Dnes je Velká Úpa součástí Pece pod Sněžkou. Počátky osídlení sahají již do 16. století. V 19. století se v obci těžily železné, měděné a olověné rudy. Zajímavostí je barokní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1788 a fara z roku 1823. Z Velké Úpy vede sedačková lanovka k Portášově boudě. Nachází se zde i řada lyžařských vleků a sjezdovek.

Královehradecký kraj Vrchlabí

Město v údolí řeky Labe, jehož počátky spadají již do 13. století. Počátkem 17. století bylo Vrchlabí významnou hornickou osadou. Těžilo se zde především železo a drahé a barevné kovy. Vrchlabí bylo v té době správním centrem rozsáhlého panství. Roku 1533 se Vrchlabí stalo městem. Významnou stavbou je zámek postavený v polovině 16. století Kryštofem z Gendorfu. V zámeckém parku anglického typu se nachází malá botanická zahrada horské květeny. Dále je zajímavá renesanční radnice z roku 1591, později barokně přestavěná. Ukázkou původní zástavby jsou i zachované domy v blízkosti náměstí. Velmi významnou památkou je bývalý klášter augustiniánů s kostelem sv. Augustina postavený počátkem 18. století. Za shlédnutí stojí i barokní most přes Labe z roku 1700 zdobený sochou sv. Jana Nepomuckého.

Královehradecký kraj Kozí hřbety

Strmý hřeben ze svorů křemenců a rul mezi dolem Bílého Labe a Svatým Petrem. Výrazná dominanta Českého hřebene. Hřbet je porostlý klečí a na svazích porosty smrku a kosodřeviny. Turisticky jsou Kozí hřbety přístupné pouze ve východní části, kde se nachází krásná vyhlídka. Svahy hřbetů jsou lavinové, proto je v zimě i tato trasa uzavřena. Z vyhlídky je krásný rozhled do západní části Krkonoš a Sedmidolí.

Královehradecký kraj Rýchory

Horský hřeben mezi Horním Maršovem, Žacléřem a Svobodou nad Úpou. Tvoří nejvýchodnější část Krkonoš. Díky svému přírodnímu bohatství byl vyhlášen přírodní rezervací. Na úbočí hřebene se v 16. až 18. století dolovalo zlato a stříbro. Hřebenem prochází naučná stezka se zajímavými prvky horské květeny. K nejvýznamnějším vrcholům hřebene patří Dvorský les, Mravenečník nebo Červený vrch.Královehradecký kraj SněžkaNejvyšší hora České republiky (1602 m n.m.), která se nachází ve východní části Krkonoš na Hraničním hřebenu. Přes její vrchol prochází česko-polská státní hranice. Na severní polské straně spadají srázy do údolí Lomničky, na jižní české do Obřího dolu. Západní svahy se snižují do Úpské rašeliny a východní klesají v Obří hřbet. Na vrcholu hory bylo postaveno několik staveb. Roku 1868 zde vznikla tzv. Česká bouda. V současné době je vsak ve zchátralém stavu a je uzavřena. Moderní Polská bouda stojí dnes na místě původní Slezské boudy. Počátkem 20. století zde vznikla dřevěná meteorologická stanice vysoká 18 m. Tato stanice byla před lety snesena zpět do údolí. Na vrcholu se nachází též 14 m vysoká kaple sv. Vavřince naposledy přestavená v polovině 19. století. Na Sněžce je též nejvýše položená poštovna v České republice. Na vrchol Sněžky vede sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou s přestupní stanicí na Růžové hoře. Díky své výšce poskytuje vrchol Sněžky neomezený panoramatický výhled do daleké krajiny České republiky a Polska. Královehradecký kraj Úpská rašelinaNejrozsáhlejší vrcholové rašeliniště v Krkonoších. Leží mezi Luční boudou, Hraničním hřebenem, Obří boudou a Studniční horou ve výšce okolo 1400 m n.m. Lokalita o ploše 73 ha je vyhlášená přírodní rezervací. Pramení zde řeky Úpa a Bílé Labe. Rašeliniště je porostlé ostrůvky kleče s množstvím rašelinných jezírek a vyvýšenin. Vyskytuje se zde vzácná květena, především glaciální relikty. Severní částí rašeliniště vede turistická cesta od bývalé Obří boudy k Luční boudě. Do ostatních částí rašeliniště není vstup povolen.

 
Nalezené hotely Královehradecký kraj
hotely Královehradecký kraj - Hotel Aurum Černý Důl
***

Hotel Aurum Černý Důl
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Aurum*** Černý Důl je situován do klidné části Krkonoš v těsném sousedství Krkonošského národního parku též KRNAP. Umístění hotelu a jeho zázemí tvoří atraktivní místo pro prožití Vaší dovolené. Součástí hotelového komplexu je i hospůdka Jáma. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracípřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Elko Náchod
***

Hotel Elko Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Útulný rodinný hotel Elko se nachází v blízkosti centra Náchoda. Poloha hotelu umožňuje ideální podmínky pro rekreanty i obchodníky. V blízkosti hotelu je autobusová zastávka a vlakové nádraží, kam doí hotelu Elko vedou krásnou romantickou přírodou. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Jičín Superior Jičín
***

Hotel Jičín Superior Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Jičín nabízí levné ubytování  v historickém centru města Jičína, v srdci Českého ráje, 100 m od Valdické brány byl otevřen nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový Hotel Jičín.Hotel Jiček Rumprecht ,Prachovské ,skály ,Hrad Valdštejn. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Gendorf Vrchlabí
***

Hotel Gendorf Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Gendorf ubytování Vrchlabí se nachází v centru města Vrchlabí v Krkonoších. Hotel byl otevřen v roce 2002 jako součást komplexu budov, kde najdete banku, obchodní pasáž a mnoho dalších služeb. Hnajdete ve třetím patře přilehlé obchodní pasáže. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - OREA Hotel Horal Špindlerův Mlýn
****

OREA Hotel Horal Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Orea Hotel Horal se nachází na úpatí Kozích hřbetů v části Špindlerova Mlýna zvané Svatý Petr a leží v nadmořské výšce 900 m.n.m. Orea Hotel Horal Špindlerův Mlýn nabízí ubytování ve 164 pokojích, výb trasy po hřebenech Krkonoš a sjezdové lyžování. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinV hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Erika Špindlerův Mlýn
***

Hotel Erika Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Malý rodinný hotel Erika***+ se nachází přímo v centru Špindlu, nejznámějšího Krkonošského střediska, doslova pár kroků od známého bílého mostu, s perfektní dostupností lyžařských sjezdových areálů ubytování, květiny, odvoz, hudbu a další služby. ... hotely Královehradecký kraj ...

disponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Večernice Janské Lázně
***

Hotel Večernice Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Večernice se nachází nad Janskými Lázněmi pod úpatím Černé hory v těsné blízkosti sjezdových a turistických tratí v chráněné oblasti Krkonoš. Hotel Večernice Janské Lázně Ubytování:Hotel Večernioně, plavecký bazén, cyklistické a lyžařské trati ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Patria Trutnov
***

Hotel Patria Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Patria se nachází  v klidné části města Trutnova, které je často nazýváno "Bránou Krkonoš". Hotel Trutnov Patria ubytování:Budova hotelu Patria má 11 pater, čímž se řadí k nejvyšším stavbám v Trke své poloze v Podkrkonoší je rájem pro běžkaře. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnoudisponuje restauracídisponuje vinárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn
****

Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Do 10.3.2017 je hotel Harmony Club obsazen. Luxusní Wellness Harmony Club Hotel **** superior se nachází přímo na sjezdovce skiareálu Medvědín v malebném městečku Špindlerův Mlýn, v samém centru Krkoní. V blízkosti hotelu bobová dráha a monkey park. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracípřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Holzbecher Česká Skalice
***

Hotel Holzbecher Česká Skalice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

hotel Česká Skalice Holzbecher popis :Svou polohou je hotel předurčen jak k cyklo tak i  automobilovým výletům po nesčetných historických zajímavostech v okolí.Například Babiččino údolí (500 m) nVyjížďky na koních, zámky, hrady a zříceniny atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel U Splavu Kostelec nad Orlicí
***

Hotel U Splavu Kostelec nad Orlicí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel U Splavu se nachází v klidném a malebném údolí rekreace a sportu na břehu Divoké Orlice, naproti lesoparku Lipová stráň, nedaleko centra města Kostelec nad Orlicí. Ubytování Kostelec nad Orlicí o náměstí v Kostelci nad Orlicí do Orlických hor. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Panorama Rychnov nad Kněžnou
****

Hotel Panorama Rychnov nad Kněžnou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Wellness hotel Panorama Rychnov nad Kněžnou je čtyřhvězdičkový wellness hotel, který nabízí komfortní ubytování, nadstandardní služby, příjemný personál, jehož cílem je uspokojit i ta nejnáročnější přklidném místě s krásným výhledem na Orlické hory. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISAkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Havel Rychnov nad Kněžnou
***

Hotel Havel Rychnov nad Kněžnou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Havel se nachází přímo ve středu města Rychnov nad Kněžnou na Starém náměstí.Nabízí příjemné ubytování v komfortně zařízených pokojích. Hotel Rychnov nad Kněžnou ubytování :V hotelu se nachilmů a videoprogramů. Velmi oblíbený je i Filmový ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Hvězda Pec pod Sněžkou
***

Hotel Hvězda Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Hvězda najdete v Peci pod Sněžkou, která patří mezi největší a nejznámější rekreační střediska v Krkonoších. Pec pod Sněžkou hotel ubytováníHotel Hvězda poskytuje ubytování ve 2 až 3 lůžkových pKrálové, Adršpašské skály, Jelenia Gora – Polsko. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Prom Svoboda nad Úpou
***

Hotel Prom Svoboda nad Úpou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v hotelu lze využít jak krátkodobě, tak dlouhodobě, rekreačně, služebně s různým zaměřením. V letním období na turistiku, hory a poznávání blízkého okolí, současnost, kulturní a historické p, sedačková lanovka na Sněžku v Peci pod Sněžkou. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Alpina - změna majitele Špindlerův Mlýn
***

Hotel Alpina - změna majitele Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Alpina se nachází v krásné přírodě Krkonošského národního parku - ve Špindlerově mlýně. Od centra města ho dělí pouhých deset minut vycházkové chůze. Hotel Alpina Špindlerův Mlýn ubytování :Hoteje i ve večerních hodinách ( 18.00 - 21.00 hod ). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Labuť Vrchlabí
***

Hotel Labuť Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Labuť se nachází naproti zámku a zámeckému parku přímo v centru historického města Vrchlabí, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš.Po celý rok jsou všechny prostory hotelu a restaurace, majitee, co pro spokojený pobyt v Krkonoších potřebují. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Krokus Pec pod Sněžkou
***

Hotel Krokus Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v Hotelu Krokus, který se nachází v centru jednoho z nejznámějších turistických středisek Krkonoš, v Peci pod Sněžkou, v nadmořské výšce 760 m na úpatí nejvyšší české hory Sněžky (1602mným Obřím dolem. Druhým je údolí Zeleného potoka. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Vladimír Janské Lázně
***

Penzion Vladimír Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Vladimír se nachází (700 m.n.m.) u dolní stanice lanové dráhy na ČERNOU HORU v klidné části lázeňského krkonošského města JANSKÉ LÁZNĚ v Krkonoších. Penzion je vzdálen pouhých 10 minut od centviště č.1 popřípadě č.3 u lanovky na Černou horu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/MastercardPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Labuť Rychnov nad Kněžnou
***

Hotel Labuť Rychnov nad Kněžnou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rychnov nad Kněžnou ubytování hotel Labuť:Hotel Labuť se nachází ve městě Rychnov nad Kněžnou přímo u městské hlavní silnice. Jedná se o komplex stávající z restaurace, baru zahrádky a hotelu. Malebnáální podmínky pro letní i zimní sportovní vyžití. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen kadeřnictví - holičství  je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion ZA VODOU Dvůr Králové nad Labem
***

Penzion ZA VODOU Dvůr Králové nad Labem
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion je situován v klidné části Dvora Králové, pouze několik minut chůze od centra města, ZOO, a městského koupaliště.Penzion Dvůr Králové za Vodou ubytování :Penzion nabízí ubytování v 20 dvoulůžkvičina, která se vypíná do výše 671m.   ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Kylarův Statek Běloves
***

Penzion Kylarův Statek Běloves
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Náchod ubytování Kylarův statek popis : Penzion je umístěn v klidné okrajové části Náchoda, Bělovsi. Přes blízkost města cca 2km od centra, je zde charakter krajiny ryze venkovský. Ideální chůze od pensionu 5 kvalitních tenisových kurtů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Rogallo Hořičky
***

Penzion Rogallo Hořičky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Hořičky ubytování Rogallo :Penzion je luxusně zařízený s větším pozemkem na klidném místě letoviska Hořičky. Poutní a výletní místo na vrchu s kostelem sv. Ducha a úchvatnými pohledy do okolí,ek u Nechanic, Častolovice, Třebechovický betlém. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel U České Koruny Hradec Králové
***

Hotel U České Koruny Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hradec Králové ubytování hotel U České Koruny Hotel U České koruny nabízí celkem 16 vkusně vybavených pokojů v historické budově přímo ve starém centru města Hradce Králové, cca 100 m od Velkého náměsd hotelu U České Koruny ubytování Hradec Králové. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Classic Nový Bydžov
***

Hotel Classic Nový Bydžov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Nový Bydžov ubytování Classic popis :Hotel Classic se nachází v centru Nového Bydžova - města na spojnici Chlumce nad Cidlinou a Jičína. Malebné okolí Nového Bydžova lze poznat vycházkk bitvy U Chlumu, vojenský hřbitov a mnohé další. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracípřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Astra Chlumec nad Cidlinou
***

Hotel Astra Chlumec nad Cidlinou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Chlumec nad Cidlinou ubytování Astra popis :Hotel Astra se nachází 70 km východně od Prahy na silnici mezi Prahou a Hradcem Králové, v malém městě Chlumec nad Cidlinou. Historická budova byla půspojené s opravou Vašeho automobilu, taxi službu. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Alessandria Hradec Králové
***

Hotel Alessandria Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Alessandria Hradec Králové :Kongresový hotel Alessandria Vám nabízí 80 zcela nových pokojů, 5 sálů a salonků s celkovou kapacitou až 530 osob, Steak and Lobby Bar a hotelovou pivnici. k na Třídu SNP, kde se nachází hotel Alessandria. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou kadeřnictví - holičství  je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Paříž Jičín
***

Hotel Paříž Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Jičín ubytování Paříž popis :Hotel Paříž je situován na pěší zóně v centru města Jičína, v blízkosti malebného náměstí. Ve městě je dále k dispozici zimní stadion, kuželna, fotbalové hřiště, tenolí, vrchy s rozhlednami, množství hradů a zámků. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Boromeum residence Hradec Králové
***

Hotel Boromeum residence Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hradec Králové Hotel Boromeum residence :Komfortně vybavené apartmány jsou situovány v historickém centru Hradce Králové, 100 m od Velkého náměstí. Budova s apartmány je kulturní památka a významná doatá síť nákupních center zaručuje pohodlný nákup. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Doctor Choustníkovo Hradiště
***

Penzion Doctor Choustníkovo Hradiště
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Choustníkovo Hradiště ubytování Doctor :Pension Doctor se nachází v Choustníkově Hradišti, kterým vede silnice z Hradce Králové do Trutnova. Výhodná poloha v geografickém středu Hradeckého krao zboží, cykloservisu, autoservisu a restaurace. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištěTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Hotelu Central Dvůr Králové nad Labem
****

Penzion Hotelu Central Dvůr Králové nad Labem
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Hotelu Central Dvůr Králové ubytování :Penzion Hotelu Central se nachází na historickém náměstí v centru města Dvůr Králové nad Labem v budově nesoucí název Hotel Central. Penzion nabízí kvalingu, turistiky, cykloturistiky a v zimě lyžování. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Clarion Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn
****

Hotel Clarion Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

První horský Clarion v Evropě - to je spojení skvělého servisu čtyřhvězdičkového hotelu s vysokou úrovní gastronomie, nadstandardními wellness službami pro ty nejnáročnější hosty a s konferenčními sluak i pro zimní běžecké túry po hřebenech Krkonoš. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Pod Zvičinou Bílá Třemešná

Hotel Pod Zvičinou Bílá Třemešná
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Bílá Třemešná Hotel Pod Zvičinou : 10 km od Dvora Králové nad Labem stojí hotel Pod Zvičinou. Hotel má nádhernou polohu s překrásným výhledem na Krkonoše. Je postavený v klasickém stylu hrázm), s největší kolekcí afrických zvířat v Evropě. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasatenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Staropacká Sokolovna Stará Paka
***

Penzion Staropacká Sokolovna Stará Paka
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Staropacká Sokolovna Stará Paka :Penzion a restaurace Staropacká Sokolovna leží v obci Stará Paka, která se nachází v půvabném údolí říčky Rokytky 3 km od Nové Paky. Oblast představuje ideálníu nedaleké ZOO-Safari ve Dvoře Králové nad Labem. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Hořec Pec pod Sněžkou
****

Hotel Hořec Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hořec Pec pod Sněžkou ubytování hotel:Luxusní hotel Hořec se nachází v Peci pod Sněžkou, městě, které patří mezi největší a nejznámější rekreační střediska v Krkonoších. Vysoký standard nbsp;Samozřejmostí je akceptace platebních karet. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Monika Špindlerův Mlýn
***

Penzion Monika Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Monika nabízí příjemné ubytování ve Špindlerově Mlýně - Bedřichov v Krkonoších. Penzion byl dostavěn a otevřen v roce 1998. Nachází se v klidné ulici v sousedství 8 nových penzionů. Centrum Šp svými krkonošskými specialitami, vinárny a bary. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby.přijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Borůvka Špindlerův Mlýn
**

Penzion Borůvka Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Špindlerův Mlýn ubytování Borůvka :Penzion Borůvka se nachází ve špindlerovské části Bedřichov (ve výšce 735 m n.m.). Penzion má velice výhodné umístění především díky zastávce skibusu (visko, lanovka na Sněžku (9 km), Lysá hora (9 km). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Adam Špindlerův Mlýn
****

Hotel Adam Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Špindlerův Mlýn ubytování Adam :Kompletně zrekonstruovaný hotel Adam se nachází necelé 2 km od centra horského střediska Špindlerův Mlýn, v nejkrásnějším údolí v Krkonoších - v údolí Svatého Petikového trenéra pro vás zajistíme přímo v hotelu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationalkrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Villa Stella Špindlerův Mlýn
***

Penzion Villa Stella Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný pension Villa Stella se nachází ve Špindlerově Mlýně, v části zvané Bedřichov. Výhodou pensionu Villa Stella je jeho poloha na jižním slunečném svahu, ve velmi klidné (slepé) ulici, v provozu rá zaveze návštěvníky do nejvyšších míst Krkonoš. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby.přijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Karolína Špindlerův Mlýn
***

Penzion Karolína Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Špindlerův mlýn ubytování Karolína :Pension Restaurant Karolína leží v klidné části Špindlerova Mlýna nedaleko lanové dráhy na Medvědín. Od centra je vzdálen 10 minut chůze. Parkování je možnévé i milovníci zimní turistiky a jízdy na saních. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Kraus Špindlerův Mlýn

Penzion Kraus Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Kraus Špindlerův Mlýn :Pension Kraus se nachází 7 minut od centra malebného horského městečka Špindlerův Mlýn v samém srdci Krkonoš a nabízí návštěvníkům ze všech koutů světa celoroční sportovling, bazény s vodními atrakcemi a mnoho dalšího. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Kristýna Špindlerův Mlýn
***

Hotel Kristýna Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Kristýna Špindlerův Mlýn :Hotel Kristýna a Pension Martin, kterým se přezdívá perly Krkonoš, tvoří jeden hotelový komplex ležící ve Špindlerově Mlýně v malebném údolí Svatého Petra. Blízký Vlakové spojení: Vrchlabí, odtud dále autobusem. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Martin Špindlerův Mlýn
***

Hotel Martin Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Martin Špindlerův Mlýn :Pension Martin tvoří jeden hotelový komplex s hotelem Kristýna. Pension leží v malebném údolí Svatého Petra (Špindlerův Mlýn) nedaleko lyžařského areálu. Blízký Dolský apark, squash a další - vše v blízkém okolí. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Praha Špindlerův Mlýn
****

Hotel Praha Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v Krkonoších Špindlerův Mlýn : Hotel Praha je svojí polohou jedním z nejvyhledávanějších hotelů v horském středisku Špindlerův Mlýn. Je umístěn přímo v centru města s nádherným výhné vitalizující rituální ošetření INDOCÉANE. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club International stálá diskotéka - tanec - zábavakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Lesana Špindlerův Mlýn
***

Hotel Lesana Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Lesana Špindlerův Mlýn :Hotel Lesana se nachází v klidném prostředí obklopeném lesy asi 1,5 km od centra města Špindlerův Mlýn, které leží na území Krkonošského národního parku. O Špindlerově Mling, jízdu na sněžných skútrech, aquapark a jiné. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnou stálá diskotéka - tanec - zábavaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Rustikal Dětěnice
***

Hotel Rustikal Dětěnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Rustikal Dětenice :Hotel Rustikal se nachází přímo v areálu zámku Dětenice asi 70 km severovýchodně od Prahy, na okraji Českého ráje. Původní tvrz byla doložena již v roce 1404. Koncem 16. stoletactva. Je to kraj bez průmyslu a větších silnic. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby.přijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Koruna Pecka
***

Hotel Koruna Pecka
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Koruna Pecka :Hotel Koruna se nachází v malebné obci Pecka, 6 km od Nové Paky v Podkrkonoší. Je situován v horním rohu nově zrekonstruovaného náměstí pod stejnojmenným hradem Pecka.Koruna Hotel safari, Lázně Bělohrad - vrch Zvičina, Krkonoše. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby.přijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Pohoda Trutnov
****

Penzion Pohoda Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Pohoda Trutnov Krkonoše byl AHR oklasifikován na 4* penzion a umístil se za rok 2012 v TOP 10 nejlepších penzionů v České republice. Tento post vyhrál v soutěži Penzion Roku od AHR. Penzion Poanou do našich nejnavštěvovanějších hor, Krkonoš. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club International stálá diskotéka - tanec - zábavaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Novopacké sklepy Nová Paka
***

Penzion Novopacké sklepy Nová Paka
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion Novopacké sklepy Nová Paka:Penzion Novopacké sklepy nabízí levné ubytování v Podkrkonoší pro skupiny mířící do hor na víkend nebo týdenní pobyt. Pension a restaurace Novopacké sklepyský Ráj a Prachovské skály, ZOO Dvůr Králové atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfdisponuje kavárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISAtenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Emerich Pec pod Sněžkou
***

Hotel Emerich Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Emerich Pec pod Sněžkou :Tříhvězdičkový horský hotel Emerich (bývalá chata ČKD) Vám nabízí ubytování v nově příjemně zařízených pokojích v klidné lokalitě Velká Paseka nedaleko Pece pov Peci pod Sněžkou s možností i nočního lyžování. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Sněžka FELICITY hotel Špindlerův Mlýn
***

Hotel Sněžka FELICITY hotel Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Krkonoše Špindlerův Mlýn : Hotel Sněžka *** se nachází v samém centru Krkonoš v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn. Historie hotelu se datuje od roku 1920, kdy patřil, ještě jako Hotel Espl při odpočinku a zábavě v kteroukoliv roční dobu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Jeřabinka Horní Malá Úpa
***

Penzion Jeřabinka Horní Malá Úpa
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion Jeřabinka Horní Malá Úpa :Penzion se nachází v krásném prostředí Krkonoš v obci Horní Malá Úpa, 100m od hraničního přechodu Pomezní boudy. Dostupnost je dobrá i během zimní sezóny díp;je příjemné domácí prostředí a výborná kuchyně. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Chata Popelka Horní Malá Úpa
**

Chata Popelka Horní Malá Úpa
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Chata Popelka Horní Malá Úpa :Chata Popelka se nachází v Krkonošské obci Horní Malá Úpa u hlavní silnice, což ocení rekreanti zejména v zimě, kdy se dostanou v pohodě až k chatě. Při vjezdu orskou turistiku a cyklistiku, ale i koupání atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště Recepce poskytuje směnárenské služby.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Vyhlídka Janské Lázně
***

Hotel Vyhlídka Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

HOTEL JE DO ZÁŘÍ 2016 V REKONSTRUKCI Ubytování Krkonoše Hotel Vyhlídka Janské Lázně :Hotel Vyhlídka se nachází v Janských Lázních, které jsou světoznámým lázeňským městem a současně druhým nejlépe hoduristiky, cykloturistiky a adrenalinových sportů. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel ČERNIGOV Hradec Králové
***

Hotel ČERNIGOV Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Tyto stránky nejsou oficiální domovskou stránkou hotelu Černigov Hradec Králové, ale zprostředkovatele www.hotel-ubytovani.comHotel Černigov nabízí ubytování ve 14 podlažní budově, ve východočeském hivé, ale zprostředkovatele www.hotel-ubytovani.com ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou kadeřnictví - holičství  je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Eva Batňovice
***

Penzion Eva Batňovice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Apartmán Eva Batňovice :Apartmán Eva najdete ve vesnici Batňovice v Podkrkonoší u silnice I/14. Apartmán A byl dokončen a vybaven v roce 2003 a Apartmán B byl dokončen v roce 2006. Oba apartdkové lety – Nové Město n. Metují., Dvůr Králové. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištěkrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Ema II. Žacléř
**

Penzion Ema II. Žacléř
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování penzion Ema Žacléř :Penzion Ema nabízí ubytování v soukromí pro maximálně 8 hostů v příjemném prostředí v nízkém rekreačním domečku se zahradou. Žacléř je malebné městečko nazývané též výchoé občerstvení, parkoviště pro 150 automobilů atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Zelený mlýn Žacléř
***

Penzion Zelený mlýn Žacléř
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Příjemné ubytování v Krkonoších s milou a domácí atmosférou Vám nabízí penzion Zelený Mlýn, který se nachází v nejvýchodnějším údolí Krkonoš, v klidné osadě Prkenný Důl u města Žacléře. Malebný h zajímá-li Vás historie navštivte Městské muzeum. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Korálek Žacléř
***

Penzion Korálek Žacléř
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion Korálek Žacléř :Stylový rodinný penzion s restaurací Korálek najdete přímo ve středu malebného městečka Žacléř, které je přezdíváno také jako východní brána Krkonoš a nachází se přibvlády Přemysla Otakara II, někdy kolem roku 1260. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Motel Charlie Jičín
***

Motel Charlie Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Motel Charlie Kovač Jičín Český ráj :Motel Charlie nabízí ubytování v penzionu a bungalovech (chatky) v oblasti Český ráj - Podkrkonoší. Motel se nachází asi 12 km od Českého ráje v obci Kov Zlatá stezka Českého ráje, měří cca 123 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Krenov Trutnov
***

Penzion Krenov Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion a Restaurace Vila Křenov :Penzion s restaurací najdete v malebné vesničce Křenov (cca 50 obyvatel) na konci cesty pod lesem. Jedná se o tichý, turisticky netknutý kout přírody ve výcv. Žacléřsko - nejlevnější lyžování v Krkonoších. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bouda Česká Metuje
**

Hotel Bouda Česká Metuje
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Česká Metuje Hotel Bouda :Hotel Bouda je situován v obci Česká Metuje, 20 km severně od Náchoda. Leží ve středu CHKO Broumovsko s možnostmi výletů do okolí i za hranice v Polsku, 5 minut od Prahy: 174 km, z Brna: 184 km, z Ostravy: 288 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Modrokamenná bouda Janské Lázně
***

Penzion Modrokamenná bouda Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion Modrokamenná bouda Krkonoše Janské Lázně :- ubytování pro Vaši dovolenou a relaxaci v Krkonoších. Klidné místo, na okraji horské louky obklopené lesem, jen 2 km od centra Jsportovní soustředění, firemní a dětské akce atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion U Hradeckých Janské Lázně
***

Penzion U Hradeckých Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion U Hradeckých Janské Lázně :Rodinný penzion U Hradeckých poskytuje luxusní ubytování od roku 1995. Je umístěn v krásné přírodě Krkonošského národního parku v malém lázeňském městečku -teplické skály 30 km, SAFARI Dvůr Králové 34 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Omnia Janské Lázně
****

Hotel Omnia Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování SkiResort hotel Omnia Janské Lázně Krkonoše :Omnia hotel je luxusní čtyřhvězdičkový hotel v samém srdci Krkonošského národního parku v Janských Lázních - kousek od nově zrekonstruované navštívit mnoho kulturních i technických památek. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Zvonička Horní Maršov
**

Penzion Zvonička Horní Maršov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování penzion Zvonička Dolní Lysečiny Horní Maršov :Stylový penzion Zvonička leží v krásném a klidném prostředí východních Krkonoš v malebném údolí Lysečinského a Albeřického potoka v obci Dolní Lma). Houbaření, sběr borůvek, odpočinek ...  ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Hübnerová Mladé Buky
***

Penzion Hübnerová Mladé Buky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování penzion Hübnerová Kalná Voda Mladé Buky :Nabídka ubytování v rodinném penzionu ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Dům se nachází u staré silnice přes Mladé Buky, 6 km od Trutnova, 7 kdalších staletích v držení Mladých Buků střídali. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion U Školy Svoboda nad Úpou
***

Penzion U Školy Svoboda nad Úpou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Pezion U školy Svoboda nad Úpou :Ubytovací zařízení se nachází v centru krkonošského městečka Svoboda nad Úpou, které leží nedaleko turistických středisek Pec pod Sněžkou a Janské Lázně, a niard nebo jiná zábavní a sportovní centra.   ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Alexandra Svoboda nad Úpou
***

Penzion Alexandra Svoboda nad Úpou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion Alexandra Svoboda nad Úpou :Penzion Alexandra se nachází v podhorském městečku Svoboda nad Úpou, které leží v podkrkonoší na hlavním tahu Trutnov – Pec pod Sněžkou jen 2 km od Janskýg, billiard nebo jiná zábavní a sportovní centra. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel MIS service Mladé Buky
***

Hotel MIS service Mladé Buky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v soukromí Apartmán MiS Service Mladé Buky :Nabídka ubytování v Mladých Bukách - v dynamicky se rozvíjejícím horském středisku s novým lyžařským areálem, golfovým hřištěm a areálem s bazénem komplexu významnou stavebně-historickou památku. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Hájenka Sejfy Mladé Buky
***

Penzion Hájenka Sejfy Mladé Buky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v soukromí Hájenka Sejfy Mladé Buky :Hájenka Dolní Sejfy nabízí klidné ubytování v soukromí, na samotě u lesa, v malebném koutě východních Krkonoš. Pro všechny milovníky sjezdového i klasicke, Horní Sejfy), kde stojí jediná budova Hájenky. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Esprit Špindlerův Mlýn
***

Hotel Esprit Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Esprit Špindlerův Mlýn :Hotel Esprit se nachází na konci údolí Svatého Petra, 2 km od centra města Špindlerův Mlýn. Větší, nově zrekonstruovaný hotel, se skládá ze tří budov – z hlavníaké můžete relaxovat v moderním aquaparku.   ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Černava Horní Malá Úpa
***

Penzion Černava Horní Malá Úpa
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horský penzion Černava se nachází ve východní části Krkonoš, v malebné vesničce Malá Úpa. Černava je typická horská bouda uprostřed krásné louky plné květin od jara až do podzimu. Po další velké rekon zaplavat ve vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/MastercardTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bohumilka Lázně Bělohrad
***

Hotel Bohumilka Lázně Bělohrad
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Bohumilka Lázně Bělohrad :Třihvězdičkový hotel nabízí kvalitní ubytování v centru města Lázně Bělohrad. Výhodou Hotelu BOHUMILKA jsou nedaleké lázně kde je možné pro Vás objednat léčebNe jinak tomu bylo i v případě lázní v Bělohradě. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinV hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Panský Dům Kostelec nad Orlicí
***

Hotel Panský Dům Kostelec nad Orlicí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Kostelec nad Orlicí ubytování Hotel Panský Dům :Hotel Panský dům nabízí pohodlné ubytování v regionu Orlické hory. Vychutnejte si klidné ubytování v sousedství dvou městských parků a hned u zastávky s hotelu Panský Dům a Mariánský sloup z roku 1707. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracípřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Hartaclub Vrchlabí
***

Penzion Hartaclub Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rekreační a sportovní zařízení Hartaclub najdete na kraji města Vrchlabí, 15 km od Špindlerova Mlýna, v krásné přírodě na vlastních 2 ha pozemků (louky, rybník, les, potok, pastviny pro koně). Ideální (např. Úpské rašeliniště), vzácná flóra a fauna. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Slávie Potštejn
***

Hotel Slávie Potštejn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Slávie se nachází ve městě Potštejn, pod známou zříceninou hradu Potštejn v podhůří Orlických hor. Obec Potštejn leží na hlavní silnici spojující Vamberk a Ústí nad Orlicí. Hotel Slávie byl postvzetí. Panny Marie v Neratově. Židovské hřbitovy. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Liberecká bouda Dolní Dvůr

Hotel Liberecká bouda Dolní Dvůr
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Liberecká Bouda ubytování hotel Dolní Dvůr:Liberecká bouda je stylově nově zařízený horský penzion v srdci Krkonoš. Bouda je situována v obci Dolní Dvůr u horních stanic lyžařských vleků Ski areáiště Lánov, nebo bruslení Zimní stadion Vrchlabí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Hradec Mlázovice
***

Hotel Hradec Mlázovice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Hradec Mlázovice :Hotel Hradec najdete na náměstí městečka Mlázovice, mimo hlavní komunikaci, takže Vám nebude nic bránit v nerušeném odpočinku. Malebná podkrkonošská obec Mlázovi i státních institucí dohlížejících na podnikání. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištěMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Albis Vrchlabí
***

Hotel Albis Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Speciální letní nabídka - viz ceník. Hotel & pension Albis v Krkonoších je komplex budov,  vystavěný v letech 1990 – 95 ve Vrchlabí v obci Herlíkovice, je ideálním výchozím místem pro letní ační služby, hudební a zábavné večery s programem. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Dalibor Špindlerův Mlýn
***

Apartmány Dalibor Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Apartmány Dalibor Špindlerův Mlýn:Nově vybudovaný apartmánový dům DALIBOR je situován přímo v centru Špindlerova Mlýna v nadmořské výšce 760 m.n.m., poblíž sjezdovek a vleků Skiareálu Špindllice, v celé délce 1600 m, technicky zasněžované. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištěTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Podlesí Bartošovice

Penzion Podlesí Bartošovice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Podlesí se nachází v obci Bartošovice a je zasazený do překrásné scenérie Orlických hor. Penzion Podlesí leží v krásné oblasti Orlických hor a je tedy obklopen horskou přírodou. V okolí jsou léž nejbližší lékárna vedle Zdravotního střediska. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Protěž Janské Lázně

Penzion Protěž Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Protěž leží v Janských Lázních v nadmořské výšce 700 metrů na úpatí Černé hory v Krkonoších. Jsou zde ideální podmínky pro zimní, ale i letní sporty. Ubytování:Kapacita pensionu je 122 lůžek vo 16.00, v případě pěkného počasí do 17.00 hodin. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion U Veselých Pec pod Sněžkou
***

Penzion U Veselých Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Pec pod SněžkouPřekrásný horský Penzion u Veselých nadchne širokou škálu klientely. Penzion s nádherným výhledem a domácí kuchyní se nachází v části Velká Úpa přímo proti dolní stanici lanoverg, ZOO Dvůr Králové nebo skalní město Adršpach. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chalupa Kněžická Vrchlabí

Chalupa Kněžická Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nejlépe si užít dovolenou lze určitě klasicky - na sněhu, na lyžích, pěšími tůrami nebo opalováním. Jenže na Kněžické chalupě můžete kromě těchto poznat, jak se dá vyřádit na snowtubingu, či jak vypadvaní hosté mají 30% slevu na vyjížďky na koních ! ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Natty Černý Důl
***

Penzion Natty Černý Důl
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion NATTY se nachází v překrásné scenérii Krkonoš, na úpatí Černé Hory (1299 m n.m.) na severovýchodě České republiky v zimním středisku Černý Důl, který je na polovině cesty mezi Špindlerovým Mlýinformace o příjezdu, pobytu a samozřejmě cenách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Lesní dům Janské Lázně
***

Hotel Lesní dům Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Lesní dům nabízí ubytování a stravování ve východní části Krkonoš na úpatí Černé hory, v příjemném prostředí na okraji lázeňského střediska Janské Lázně ve výšce zhruba 700 metrů nad mořem. Hotezámek Kuks, na Safari ve Dvoře Králové nad Labem. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Svetýlko Pec pod Sněžkou

Chata Svetýlko Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horská chata Světýlko se nachází ve výšce 1040 m. n. m., ve známém krkonošském rekreačním středisku Pec pod Sněžkou. Celoročně vám poskytne komfortní rekreaci sotelové bazény (hotel Energetik, hotel Horizont). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Energetik Pec pod Sněžkou
***

Hotel Energetik Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Energetik Pec pod Sněžkou :Hotel Energetik*** Vám nabízí ubytování v horském středisku hned vedle sjezdovky "Braunberk" - Hnědý vrch ve výšce 1070 m n. m. s výhledem do peckého údolí, 3 m.n.m.), Studniční hory (1554 m.n.m.) a Sněžky. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.disponuje restauracídisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club International stálá diskotéka - tanec - zábavakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Zimní stadion Náchod

Hotel Zimní stadion Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hotel Zimní stadion Náchod :Hotel v klidné části Náchoda s výhledem na zámek, na břehu řeky Metuje, nabízí celoročně ubytování v příjemném prostředí za výhodné ceny. Kromě ubytovánNáchod zprostředkuje lyžování v Orlických horách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Astra Špindlerův Mlýn
***

Hotel Astra Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Astra nabízí ubytování v lyžařském areálu Špindlerův :Hotel Astra se nachází v centru nejvyšších českých hor Krkonoš, kde poskytuje ubytování ve známém a turisty oblíbeném ubytovacím středisku Šní a jsou rovněž pod dohledem kamerového systému. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresskrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bohemia Jičín
***

Hotel Bohemia Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Bohemia ubytování Jičín :Hotel se nachází v klidné části Jičína z centra města směrem na Turnov. Hotel Bohemia je vhodným místem pro turisty, kteří přijedou poznávat krásná místa v Českém ráji.Jrických památek (Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Bílý Dům Libuň
***

Penzion Bílý Dům Libuň
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Bílý Dům ubytování v Českém ráji Libuň :Ubytování v obci Libuň s kapacitou 55 lůžek. Libuň leží v krásném prostředí Českého Ráje. Najdete ji na trase Jičín - Turnov, přibližně 9 km od Jičína, p ze 17. století, obelisk a barokní sochy.   ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník kadeřnictví - holičství  je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Prezident Soběraz
***

Penzion Prezident Soběraz
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Penzion Prezident Soběraz :Rodinný penzion Prezident se nachází v Českém ráji, v jedné z nejkrásnějších oblastí v ČR, přesnějiv klidné části malebné vesničky Soběraz nedaleko Jičína, a je obominantou Českého ráje je zřícenina hradu Trosky. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Kovárna Jičín
***

Penzion Kovárna Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Restaurace a penzion Kovárna se nachází v obci Bukvice, 6 km od města Jičín. Jičín je romantické město s nádherným historickým centrem, jehož symbolem je 52 m vysoká Valdická brána. Leží na kraji Chráontaktovat a vytvoříme Vám nabídku šitou na míru. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Ubytování Privát Olga Železnice

Ubytování Privát Olga Železnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion v obci Železnice ubytování Penzion privát Olga se nachází v klidné části obce Železnice, na okraji obce s výhledem na lesy a louky a je také ideálním místem pro rodinnou dovolenou. Objekt se ndmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Piccolo Jičín
***

Penzion Piccolo Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Piccolo se nachází v malé vesnici ve vilové čtvrti Podůlší u lesa, přibližně 3 km od vstupu do Prachovských skal. Vesnice Podůlší je 3 km za Jičínem směrem na Turnov. Pension Piccolo bar je rodmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Vila Bobes Jičín
***

Penzion Vila Bobes Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Vila Bobes se nachází v blízkosti obce Sobotka v malebné vesničce u Hradu Kost. V samém srdci ČESKÉHO RÁJE v trojúhelníku měst Jičín, Mladá Boleslav a Turnov. Vila Bobes je ideální místo pro r ráj je jedním z nejkouzelnějších míst v Čechách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Lucie Jičín
***

Penzion Lucie Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Jičín ubytování penzion Lucie :Penzion Lucie se náchází v těsné blízkosti centra města Jičín. Jičín leží uprostřed Českého ráje pouhých 60 minut jízdy autem z Prahy. Jičí je město pohádky s Rumcajsovoeček Rumprecht, Prachovské skály, Hrad Valdštejn. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Brada Brada
***

Penzion Brada Brada
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Brada leží v obci Brada, asi 5 km S-SZ od okresního města Jičín, v sousedství Prachovských skal, Jinolických rybníků a CHKO Český ráj. dostanete se k nám po silnici E442 ve směru Jičín-Turnov,enzionu) rafting na řece Jizera (délka cca 12 km) ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion a camping Český Ráj Kněžnice
***

Penzion a camping Český Ráj Kněžnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion a Camping se nachází v nádherné lokalitě Českého ráje, pouze 60 minut jízdy autem z Prahy. Místo tiché a klidné bez dopravního hlomozu a městského hluku, místo, které je bezpečné i pro nejmenšstě nezapomeňte včas toto ubytování zarezervovat. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Nela 360 Hořejší Vrchlabí
***

Penzion Nela 360 Hořejší Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chcete být v jednom z nejkrásnějších míst České republiky? Přejete si chvilku klidu a být sami nebo s přáteli v penzionu na horách? Penzion Nela je zasazený do překrásné scenérie okolních hor v obci Hstě nezapomeňte včas toto ubytování zarezervovat. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Balcar Hořejší Vrchlabí
***

Penzion Balcar Hořejší Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Balcar se nachází uprostřed Krkonoš v malebné vesničce Herlíkovice. Penzion Balcar je pro svoji centrální polohu vynikajícím výchozím bodem nejen k výletům. Jedete-li autem směrem Špindlerův M, snowtrampoline a 4 km dlouhou sáňkařskou dráhu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.
hotely Královehradecký kraj - Hotel Pivovarská Bašta Vrchlabí
***

Hotel Pivovarská Bašta Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Pivovarská bašta najdete na severním okraji města Vrchlabí, a břehu Labe. Vrchlabí je součástí rekreační oblasti středních Krkonoš - Špindlerův Mlýn, Benecko, Strážné. Hotel Pivovarská bašta je , snowtrampoline a 4 km dlouhou sáňkařskou dráhu. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Hříběcí Bouda Strážné
*

Penzion Hříběcí Bouda Strážné
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování hotel Hříběcí Bouda Strážné Krkonoše :Horská chata s celoročním provozem Hříběcí bouda leží v centrální části Krkonoš v blízkosti Strážného ve výšce 800 m n.m.. Navštivte obec Strážné a poznchovy kameny, Dvorský les, Bozkovské jeskyně atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel U královny Elišky Hradec Králové
****

Hotel U královny Elišky Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel U královny Elišky ubytování Hradec Králové :Luxusní hotel s rodinnou atmosférou se nachází v historické části města Hradec Králové. Je umístěn v původních měšťanských domech pocházejících ze 14.při příchodu obdrží osušku a na požádání i župan. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationalkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Olympie Špindlerův Mlýn
***

Hotel Olympie Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Olympie leží v malebném údolí Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně, 500 m od skiareálu (vlek Stoh 400 m). Hotel Olympie Špindlerův Mlýn nabízí ubytování celkem ve 35 dvou a třílůžkových pokojích anis, squash, plavání, střelnice, horolezectví ... ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Javor Dolní Adršpach
***

Hotel Javor Dolní Adršpach
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Javor se nachází v Chráněné krajinné oblasti Adršpašsko-teplických skal v obci Dolní Adršpach . V okolí hotelu Javor se rozkládá překrásné skalní město a je zde mnoho možností k využití volného vnu, masérnu, dvě dráhy pro kuželky a restauraci. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Luční dům Janské Lázně
***

Hotel Luční dům Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel LUČNÍ DŮM se nachází v klidné části lázeňského městečka Janské Lázně, které je známým střediskem zimních i letních sportů a zároveň lázeňské městečko. V blízkosti hotelu se nachází nástupní stano i špičkovým sportovním a rekreačním střediskem. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bedřiška Špindlerův Mlýn
***

Hotel Bedřiška Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Bedřiška se nachází v centru známého lyžařského a turistického střediska Krkonoš - Špindlerova Mlýna. Hotel Bedříška je situován v klidném prostředí rozlehlé zahrady s překrásným výhledem na vrc wellness bar s obsluhou či pravé thajské masáže. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresstenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Jelínek Špindlerův Mlýn
***

Hotel Jelínek Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v hotelu Krkonoše Špindlerův Mlýn : Hotel rodinného typu The Rustical Jelínek se nachází v centru Špindlerova Mlýna (714 m n.m), v blízkosti kamenného mostu. Poprvé byl hotel otevřen již v rování jsou vzdáleny cca 10 minut chůze od hotelu. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Dita Teplice nad Metují
***

Penzion Dita Teplice nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Dita se nachází v blízkosti obce Teplice nad Metují. Pension Dita obklopují Adršpašsko-teplické skály. Rozlehlá přírodní rezervace romantických pískovcových skal a oblast celého Broumovska je mosezóně zaručuje uspokojení i náročných klientů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Terezka Teplice nad Metují

Penzion Terezka Teplice nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Terezka leží v obci Zdoňov, v Broumovském výběžku asi 4 kilometry severně od obce Teplice na Metují. Dominantou obce Zdoňov je Křížový vrch s křížovou cestou, který je jedním z nejnavštěvovanědo Polska, který je vzdálen necelé dva kilometry. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Oddech Černý Důl

Hotel Oddech Černý Důl
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v Krkonoších Černý Důl : Nový horský hotel Oddech*** se nachází na jednom z krkonošských hřebenů v nadmořské výšce 1120 m. nm. s překrásným výhledem na Hnědý vrch, Obří důl a Sněžku. Svou po dopraví do hotelu a zpět sněžnými vozidly.  ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Lesní zátiší Dolní Dvůr

Hotel Lesní zátiší Dolní Dvůr
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v Krkonoších Dolní Dvůr :Rodinný hotel Lesní Zátiší se nachází v klidném zákoutí Krkonoš nedaleko města Vrchlabí - Dolní Dvůr.Krkonoše Lesní Zátiší hotel ubytování :V hotelu je možné se ubyttí, které se nacházejí taktéž nedaleko od hotelu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici letní terasatenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chalupa Naproti Sněžce Horní Malá Úpa

Chalupa Naproti Sněžce Horní Malá Úpa
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chalupa Naproti Sněžce hotel ubytování Horní Malá Úpa:Ubytování Naproti Sněžce je v pěkné, stylové, vysokohorské chalupě u horské asfaltové cesty na hřebenech Krkonoš, 1090 m n. m. s přímým výhledem nk, Velká Úpa IMuzeum Krkonošské VrchlabíRozhledny ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Bivoj Pec pod Sněžkou
*

Penzion Bivoj Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování penzion Bivoj Pec pod Sněžkou:Penzion Bivoj se nachází v místě, které je ideální pro letní i zimní dovolenou, obklopené přírodou v centru horského střediska Pec pod Sněžkou, v těsné blízkosty - skalní hřeben nad levým svahem údolí řeky Úpy ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoutenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Start Špindlerův Mlýn
***

Hotel Start Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Špindlerův Mlýn hotel Start popis :Start*** hotel Špindlerův Mlýn je součástí firemní hotelové sítě Ingtours Hotels v Krkonoších. Hotel Start leží 200 m od centra města Špindlerův Mlýn a poskytuje komy 1.235 m n. m. a je i spojením na Horní Mísečky. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasatenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Lucinka Svoboda nad Úpou
**

Penzion Lucinka Svoboda nad Úpou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Lucinka se nachází na kopci 550 m nad mořem v okrajové části obce s krásným výhledem na Svobodu nad Úpou - vstupní brána do Krkonoš. Jedná se o samostatný objekt s oplocenou zahradou. Pension í 20km vyhlídkové lety, zámek Kuks 20km (Unesco). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Dorinka Hostinné
***

Hotel Dorinka Hostinné
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Městský Hotel Dorinka se nachází v obci Hostinné přímo na náměstí. Hostinné leží přibližně 20 km od Trutnova. Z Prahy je to do Hostinného 129 km a trasa trvá cca 1,5 hod. po silnici č. 16. Mezi Novou ižší lyžařské terény jsou vzdáleny od hotelu 8km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Filip Jičín
***

Hotel Filip Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Filip a penzion Filip se nachází v nádherné lokalitě Českého ráje, pouze 60 minut jízdy autem z Prahy. Díky tomu Vám tato jedinečná lokalita dává možnost strávit jak klidnou dovolenou v přídneme bar a občerstvení ve školících místnostech. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Tommy Náchod
***

Hotel Tommy Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Tommy Náchod je svojí polohou jedním z nejvyhledávanějších hotelů v mezihoří Krkonoš a Orlických hor. Je umístěn v centru malebné příměstské části Náchoda - Babí. Hotel Tommy je nově zrekonstruodispozici je Vám také krytý bazén s protiproudem. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Rozálie Náchod
***

Penzion Rozálie Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Rozálie se nachází v I. a II. patře domu č.p.44 na Masarykově náměstí v centru Náchoda. V této nově zrekonstruované části objektu je pro Vás připraveno příjemné ubytování s výhledem na nái léčebné lázně a aquapark v Polsku Kudowa Zdroj. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Privat 347 Broumov
*

Penzion Privat 347 Broumov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Privát 347 nabízí pohodové ubytování a to až pro sedm osob v klidné vilové části pouhých 700m od centra města Broumov s možností bezpečného parkování. Broumovsko je známé především svými přírodními krčné umělecké hodnoty v obcích i ve volné krajině. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištěPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Alpský hotel Špindlerův Mlýn
***

Hotel Alpský hotel Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Alpský hotel je zasazený do překrásné scenérie okolních hor v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn. Špindlerův Mlýn patří mezi nejvýznamnější lyžařská střediska celé České republiky. Nachází se v nadmoh kolech, na koních, nebo vyzkoušet horolezectví. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Svoboda Pec pod Sněžkou
**

Penzion Svoboda Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pec pod Sněžkou ubytování Svoboda penzion:Penzion Svoboda se nachází v nadmořské výšce 890 m. n. m, na Velké sluneční pláni v Peci pod Sněžkou cca 500 m od centra. Penzion je umístěn v jednézdarma a jsou vzdáleny 600 m od penzionu Svoboda. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationalkrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Dům s Apartmány Sedloňov
**

Apartmány Dům s Apartmány Sedloňov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Využijte podzimních prázdnin a přijeďte se svými dětmi do Orlických hor. Obec SEDLOŇOV má ideální podmínky pro letní i zimní rekreaci. Malebná lesnatá krajina je vhodná pro pěší i cykloturistiku, v ziolí Sedloňova ocení milovníci běžeckého lyžování. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chalupa Horská Chalupa Deštné v Orlických horách
**

Chalupa Horská Chalupa Deštné v Orlických horách
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Stylová horská chalupa U Kožešníků Nabízíme Vám ubytování ve stylové horské chalupě v obci Sedloňov v Orlických horách. Chalupa se pronajímá celá a je vhodná pro více rodin s dětmi nebo pro velkou rod plastových - 3.000 exponátů), Svět lan atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Roubal Pecka
***

Hotel Roubal Pecka
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Vážení klienti, hotel Roubal je po dobu zimní sezony od 1.11.2013 do 30.3.2014 uzavřenMalebná vesnička Pecka leží v Podkrkonoší, 6km od Nové Paky, 22km od Herlíkovic, 12km od Prachovských skal, 120km o, divadlo v Nové Pace 6km. Skibus do Herlíkovic. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Radvanice Radvanice v Čechách
**

Penzion Radvanice Radvanice v Čechách
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Stylový penzion Radvanice se nachází v překrásném prostředí Jestřebích hor v Broumovském výběžku, nedaleko Adršpašsko Teplických skal. Penzion Radvanice je umístěn v malebného koutu Jestřebínzion Radvanice také pravidelně pořádá diskotéky. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnou stálá diskotéka - tanec - zábavatenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Severák Rokytnice
**

Penzion Severák Rokytnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Rokytnice v Orlických horách penzion Severák:Penzion s celoročním provozem se nachází v Orlických horách asi 2km od centra Rokytnice v Orlických horách a 4km od Skicentra Říčky.Penzion Severice, který je vzdálený 10 km od penzionu Severák. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Arnika Rudník
***

Hotel Arnika Rudník
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rudník ubytování hotel Arnika:Hotel Arnika z kategorie *** je umístěn v klidném a tichém prostředí podhorské obce Rudník, která se nachází na samých hranicích Krkonošského národního parku, nedaleko mě, nebo golf buď v Mladých Bukách nebo v Prosečné. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoutenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Továrníkova Vila Skuhrov nad Bělou
***

Penzion Továrníkova Vila Skuhrov nad Bělou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Továrníkova vila ubytování Skuhrov nad Bělou penzion: Penzion Továrníkova vila se nachází v podhůří Orlických hor, v malé obci Skuhrov nad Bělou, která je vstupní branou do středisek zimních sportů a je k dispozici početné množství běžkařských tras. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Maxi Strážné
*

Apartmány Maxi Strážné
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Apartmány Maxi Strážné:Apartmány Maxi se nachází v centru horské vesničky Strážné v Krkonoších ( 800 m.n.m.) a nabízí  příjemné ubytování ve 2 až 6 lůžkových apartmánech. Turistické měszdálené 50 m od domu, stejně tak jako snowtubing. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Měšťanský dům Svoboda nad Úpou
**

Penzion Měšťanský dům Svoboda nad Úpou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Svoboda nad Úpou penzion ubytování Měšťanský Dům:Současný rodinný penzion Měšťanský Dům, který byl v roce 1995 kompletně rekonstruován a zachráněn, jako stavební památka, leží na náměstí ve Svobodě na zastávku přímo před  penzionem Měšťský Dům. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel U Beránka Náchod
****

Hotel U Beránka Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Náchod ubytování hotel U Beránka:Krásný, stylový a kulturní hotel U Beránka, který je pod jednou střechou s Městským divadem Dr. Josefa Čížka, se nachází na náměstí v centru města Náchod a přesto v klí služeb, které luxusní hotel U Beránka zahrnuje. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Grund Resort Golf and Ski Mladé Buky
****

Hotel Grund Resort Golf and Ski Mladé Buky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Mladé Buky ubytování : Hotel GRUND RESORT GOLF&SKI je umístěn v klidné krajině východních Krkonoš nedaleko Janských Lázní a Pece pod Sněžkou. Čtyřhvězdičkový hotel Vám nabízí luxusní ubytování s pna koni, koupání, cyklistice nebo pěší turistice. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Energolar Orlické Záhoří
***

Horský hotel Energolar Orlické Záhoří
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Kunštát se nachází v malebném prostředí Orlických hor. Nabízí ubytování v ubytovacích kapacitách s celoročním provozem, které se nacházejí v obci Orlické Záhoří na česko-polských hranicích. Obecspozici 20 vleků a lanovek s kilometry sjezdovek. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Krkonoše Mladé Buky
***

Penzion Krkonoše Mladé Buky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nový rodinný penzion Krkonoše, situovaný v malebné krajině východních Krkonoš, s výhledem na Černou horu a Sněžku, v moderní obci Mladé Buky s vlastním skiparkem i golfovým hřištěm s nejkrásnější vyhlzároveň nabízí řadu zajímavých turistických cílů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Ve Srubu Náchod
***

Penzion Ve Srubu Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný penzion Ve Srubu poskytuje ubytování v klidném prostředí blízko Náchoda (cca 4 km). Srubová stavba je zasazena do krásné přírody v obci Horní Radechová, v kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráskatřídy, k penzionu pak příjezdová cesta cca 100 m. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Chatová Osada Ostaš Police nad Metují

Chatová Osada Ostaš Police nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chatová osada Ostaš leží v klidném prostředí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko nedaleko Teplicko-adršpašských skal, v Královéhradeckém kraji. Součástí osady je tábořiště s možností stanování pro 20stí) se dáte po modré turistické značce asi 3 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasa
hotely Královehradecký kraj - Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové
***

Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Hradec Králové hotel Nové Adalbertinum:Luxusní hotel Nové Adalbertinum z kategorie *** patří mezi významné stavební dominanty historického centra na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bud se nachází přímo před hotelem na Velkém náměstí. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Riegel Svoboda nad Úpou
***

Penzion Riegel Svoboda nad Úpou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Riegel Svoboda nad Úpou ubytování penzion:Penzion Riegel se nachází ve Svobodě nad Úpou na úpatí nejvyšších hor - Krkonoš. Svoboda nad Úpou byla odjakživa důležitou křižovatkou na cestě do hor. Penzio je možné shlédnout krásu Adršpašských skal. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Hron Náchod
****

Hotel Hron Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel ubytování Náchod Hron:Nynější moderní hotel Hron se nachází v historické budově, která dříve sloužila jako soukromé sanatorium z roku 1912. V roce 2005 - 2006 byla budova hotelu Hron podle posleových skal s proslulým adršpašským skalním městem ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bonato Náchod
***

Hotel Bonato Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Náchod Bonato ubytování hotel:Luxusní hotel Bonato z kategorie *** se nachází v lázeňské zóně na okraji města Náchoda a jeho poloha i dostupnost mnoha přírodních krás a pamětihodností východních Čech bí je v provozu cca 100 m vzdálený lyžařský vlek. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnou stálá diskotéka - tanec - zábavaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Rambousek Nové Město nad Metují
***

Hotel Rambousek Nové Město nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nové Město nad Metují Rambousek ubytování hotel:Hotel Rambousek se nachází asi 200 m od historického centra Nového Města nad Metují. Město má šťastnou polohu v romantické pahorkovité krajině na rozhrakopci a z druhé strany v krásné scenérii Koníčka. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Jordánek Opočno
***

Hotel Jordánek Opočno
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Opočno hotel Jordánek ubytování:Budova hotelu Jordánek byla postavena v roce 1913 a nikdy nezměnila své jméno ani účel, ke kterému slouží. V letech 1992 - 1996 prošla celkovou rekonstrukcí a v prostori tratěmi či ski areál Deštné v Orlických horách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasadisponuje kavárnou stálá diskotéka - tanec - zábavaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Park Hotel Skalní město Jičín
***

Park Hotel Skalní město Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v Českém ráji Prachovské skály Parkhotel Skalní město je celoročně otevřený stylový hotel rodinného typu. Hotel stojí na okraji rekreačně využívaného parku o výměře 3 hektarů a je Kumburk a Bradlec, kopce Kozákov, Tábor a Zebín). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Holiday Park Liščí Farma Vrchlabí
***

Hotel Holiday Park Liščí Farma Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Vrchlabí Holiday Park Liščí Farma hotel:Hotel Liščí Farma Holiday Park je rozsáhlý areál s velkou nabídkou služeb, sportu a zábavy, který se nachází ve Vrchlabí. Areál nabízí rozsái a na své si přijdou i milovníci zimních měsíců. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasagolfdisponuje kavárnou stálá diskotéka - tanec - zábavatenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Krakonoš Trutnov
***

Hotel Krakonoš Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Trutnov ubytování Krakonoš:Nově zrekonstruovaný hotel Krakonoš z kategorie *** se nachází v historickém centru města Trutnov, nedaleko Krakonošova náměstí. Hotel Krakonoš je součástí trutnol, případně lyžování v areálu Skipark Mladé Buky. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Arnika Janské Lázně
***

Hotel Arnika Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Janské Lázně Arnika ubytování hotel:Hotel Arnika se nachází v klidné části poblíž centra horského lázeňského města Janských Lázní. Moderní hotel Arnika je vzdálen pouhých 400 m od kabinové lanovéní bazénem, fitness centrem a soláriem. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISATelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion u Jana Hradec Králové
***

Penzion u Jana Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion U Jana se nachází v Hradci Králové, je celkem mladý penzion otevřen je od března 2007 v nově rekonstruované budově. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit příjemný penzion, kde budou mít mim Hvězdárna a planetárium na Novém Hradci Králové. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnoudisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Na Vyhlídce Strážné
***

Penzion Na Vyhlídce Strážné
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Na Vyhlídce se nachází v malebné obci Strážné v nadmořské výšce 800 m. Obec Strážné Je vzdáleno 12 Km od Špindlerova Mlýna, 4 Km od většího města Vrchlabí. Autobusové spojení 4 x denně, zastávete se k našemu penzionu autem pohodlně i v zimě. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Šrejber Červený Kostelec
***

Hotel Šrejber Červený Kostelec
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

V kraji Aloise Jiráska a Boženy Němcové, schoulené v podhůří Jestřebích hor, Orlických hor a Krkonoš leží město Červený Kostelec. Samotná poloha hotelu Šrejber Vám nabízí celou řadu atraktivních výlete Slavoňově Pevnosti Dobrošov, Březinka, Josefov. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Jaroslav Trutnov
***

Penzion Jaroslav Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Jaroslav je zcela zrekonstruovaný objekt v roce 2004, kde byl zachován původní vnější ráz horské chalupy. Interiér penzionu Jaroslav je účelně a moderně řešen, kdy se v přízemí penzionu nacház, vzdálené postupně od osmi do dvaceti kilometrů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Tereza Dolní Radechová
***

Penzion Tereza Dolní Radechová
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Tereza se nachází v klidném prostředí 1km od Náchoda, při hlavní trase směrem na Trutnov.Jedná se o penzion rodinného typu a je postaven v originální architektuře. Penzion Tereza je nekuřácký e je možná také lázeňská léčba se solnou jeskyní. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Rokytenka Rokytnice
**

Horský hotel Rokytenka Rokytnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hledáte příjemné ubytování v  Rokytnici v Orlických horách? Dovolujeme si Vás pozvat do Horského hotelu Rokytenka, který prošel celkovou rekonstrukcí a nabízí celoroční ubytování. Horský hot centra přímo zde v Rokytnici v Orlických horách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Krásné Časy Náchod
***

Penzion Krásné Časy Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Krásné Časy, se nachází ve Východních Čechách, v malebné vesničce Dobrošov, cca 8 km od města Náchoda. Penzion Krásné Časy je ideální místo pro dovolenou ale i pro firemní, společenské akce a oporučujeme návštěvu v aquaparku vzdáleném 10 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací kadeřnictví - holičství  je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Kamínek Janské Lázně
***

Penzion Kamínek Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horský Penzion Kamínek se nachází v Janských Lázních, v jedné z nejkrásnější horských oblastí krkonošské přírody na úpatí Černé hory, v těsné blízkosti sjezdových tratí. Je to h Bukách - 5 km, ZOO Safari Dvůr Králové - 30 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Nad Oborou Hradec Králové
***

Penzion Nad Oborou Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Klid a soukromí spojené s komfortem Vám po celý rok zaručuje penzion Nad Oborou, ležící nedaleko historického jadra města Hradec Králové. Tento původní statek z 19. století byl velmi pečlivě, Obří akvárium v HK, Aquapark v HK a mnohé jiné. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Tři Růže Špindlerův Mlýn
***

Hotel Tři Růže Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Tři Růže ve Špindlerově Mlýně nabízí svým hostům kvalitní ubytování v kategorii ***+ Hotel Tři Růže se nachází v centru Špindlerova Mlýna, necelých 200 m od lanovky Hromovka, která Vás odveze do také akční balíčky či výhodné pobyty pro lyžaře. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Westend Špindlerův Mlýn
***

Hotel Westend Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Westend - ubytování v překrásném prostředí Krkonoš přímo v historickém centru Špindlerova Mlýna!Hotel Westend - ubytování Hotel Westend***+ Špindlerův Mlýn vytvořil pro Vaši maximální spokojenosování na Hromovce, Sáňkařská dráha, Bobová dráha. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internetpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationalkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Diana Špindlerův Mlýn

Hotel Diana Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Diana nabízí pohodlné ubytování v horské oblasti, které je zejména vyhledávané kvůli svému čistému ovzduší. Profesionální přístup personálu se hostům pokusí splnit veškeré jejich přání, jen aby á rozlohu 77 km2 a 1300 trvale žijících obyvatel. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Srub Kašparáci Janské Lázně
***

Penzion Srub Kašparáci Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Srub Kašparáci je situován v lokalitě, která vhodným místem a ideální pro vyznavače zimních sportů. V okolí jsou k dispozici 2 lanové dráhy, 12 lyžařských vleků, mnoho kilometrů upravenvýlety se startem i cílem přímo od našeho Srubu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Kladenská bouda Pec pod Sněžkou
***

Horský hotel Kladenská bouda Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotýlek Kladenka, obklopený horskými loukami, leží na kraji lesa v horní části Javořího dolu v Peci pod Sněžkou ve výšce 1005 metrů nad mořem. Dolní část Javořího dolu zdobí horská říčka Úpa. Z terasymalých ledniček a dalších miminkovských propriet. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá kreditní karty VISAkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Rekreační Středisko Olešnice Olešnice

Rekreační Středisko Olešnice Olešnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horské rekreační středisko Olešnice, které má všestranné využití. Je jako stvořeno, pro letní období kdy se dá využít pěší, ale i cykloturistika, tak i pro zimním období pro běžecké a shadla. Vodopád je přístupný pouze pěším turistům. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištěTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Chalupa Rudník Rudník
***

Chalupa Rudník Rudník
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

K pronajmutí je k dispozici nově zrekonstruovaná zděná chalupy v obci Rudník na okraji Krkonoš. Díky svému umístění je velice vhodná pro rekreaci po celý rok. Chalupa je koncipována proské muzeum (12km), Hostinné - antické umění (5km) ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasagolfkrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Chata Privat 246 Vrchlabí
*

Chata Privat 246 Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Malebné zázemí Privat 246 se nachází v blízkosti ski areálu Bubákov a Herlíkovice (300m). Privát hosté naleznou při cestě z Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn. Odbočka přes Labe je cca 2 km e břehy jsou strmé a chybí tady jakékoliv zázemí. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bouda Máma wellness hotel Pec pod Sněžkou
****

Hotel Bouda Máma wellness hotel Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Bouda Máma wellness hotel se nachází v malebném a poklidném prostředí Krkonošského národního parku v Peci pod Sněžkou. Nejen pro náročnou klientelu byla otevřena nová, čtyřhvězdičková, část hotel je možné zarezervovat jakékoliv zařízení hotelu. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Iveta Žacléř
***

Penzion Iveta Žacléř
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný pension IVETA nabízí ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s vl.přís./S, WC/RMG a SAT, apartmá s vl.přísl.kuchyní, balkonem, trezorem, RMG a SAT.Služby:Kromě základních služeb mohou hosté Vaši návštěvu a přejeme příjemný pobyt na horách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Barbora Špindlerův Mlýn
***

Hotel Barbora Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování ve Špindlerově Mlýně Krkonoše Hotel Barbora*** je situován nad centrem Špindlerova Mlýna, malebného letoviska uprostřed nejvyšších českých hor. Z oken a terasy hotelu se nabízí krásný výhledh. Ideální podmínky také pro lyžování na běžkách. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.V hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBtenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Jičín Jičín
***

Penzion Jičín Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v JičíněNově postavený penzion Jičín v novo secesním stylu nabízí kvalitní a cenově výhodné ubytování. Vzdálenost do centra města je 5 min chůze.Penzion Jičín ubytováníK dispozici je 8 dvoulovské skály, zámeček Humprecht či hrad Valdštejn. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolendisponuje kavárnoupřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club International stálá diskotéka - tanec - zábavaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Rieger Jičín
***

Hotel Rieger Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v JičíněZmodernizovaný Hotel Rieger *** a útulná Pizzerie se nacházejí v centru města Jičína, 100 m od Valdštejnova náměstí, za rohem od Hotelu Jičín ***.Hotel Rieger Jičín ubytováníK dispozá Skála, Brada - Krkavčí skály, Prachovské skály. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationalkrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Astoria Špindlerův Mlýn
***

Penzion Astoria Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný nekuřácký penzion Astoria s krásným výhledem na Krkonoše v blízkosti lyžařské tratě Medvědín nabízí svým hostům v průběhu celého roku ubytování ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech až pro 4tickým projížďkám a také si zde můžete zarybařit. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Zelená Marína Vrchlabí
***

Hotel Zelená Marína Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Zelená Marína se nachází na okraji centra města Vrchlabí. Hotel vznikl přestavbou původní městské vily z počátku minulého století a přístavbou nové části. Vchod do hotelu z hlavní ulice vás návš lyžařské vleky - Imlaufův a Kebrlův kopec.  ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internetdisponuje restauracípřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Luky Špindlerův Mlýn
***

Penzion Luky Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Luky nabízí své služby v Krkonoších od roku 1998. Jeho výborná poloha přímo ve Špindlerově Mlýně, poblíž sjezdovek Medvědín a Svatý Petr, vybízí k návštěvě milovníky sjezdového lyžování, ale trma ) je vzdálena pouhých 100 m od pensionu Luky. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel VYHLÍDKA Náchod
****

Hotel VYHLÍDKA Náchod
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Vyhlídka nabízí komfortní ubytování v Náchodě. Hotel má za sebou rozsáhlou rekonstrukci a v současné době nabízí maximální pohodlí a komfort. Hotel Vyhlídka ubytování NáchodHotel Vyhlídka niště, turistické trasy, cyklotrasy, běžecké trasy ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club International stálá diskotéka - tanec - zábavakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Sokolí Hnízdo Rychnov nad Kněžnou
***

Penzion Sokolí Hnízdo Rychnov nad Kněžnou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný penzion Sokolí Hnízdo se nachází v obci Rampuše zhruba 8.5 km od Rychnova nad Kněžnou v Orlických horách. Rampuše láká k nabídnutí uspokojení romanticky založeným, jednotlivcům či mladým párůmedeme či Vás odvezeme firemním mikrobusem VW T 5. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel U Zvonu Vrchlabí
***

Hotel U Zvonu Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel U Zvonu nabízí ubytování v dvoulůžkovém apartmá, 1 jednolůžkovém pokoji, 6-ti dvoulůžkových pokojích a 2 dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. Celková kapacita ubytování je v současné dob nachází v nedalekém již zmíněném hotelu Gendorf. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Villa Hubertus Špindlerův Mlýn
***

Hotel Villa Hubertus Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Špindlerův Mlýn - to je srdce Krkonoš a v centru Špindlerova Mlýna najdete rodinný hotel Villa Hubertus - nechte se unášet jejím osobitým charakterem s ojedinělou atmosférou.Ubytování v Krkonoších Špielice příjemný na dotek. Výška matrace cca 15 cm. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Alenka Špindlerův Mlýn
***

Penzion Alenka Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion s restaurací Alenka je svou polohou ideální pro zimní dovolené s lyžováním a v létě jako výchozí bod pro Vaše výlety.Penzion Alenka se nachází na sjezdovce Labská v nadmořské výšce 860 m n.m..ro rekreační lyžaře, s možností nočního lyžování. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Svatý Petr Špindlerův Mlýn
***

Penzion Svatý Petr Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování na horách Krkonoše - Penzion Svatý Petr se nachází přímo ve středu veškerého sportovního dění ve Špindlerově Mlýně, pouhých 70 m od spodní stanice lanovky skiareálu Svatý Petr. Jednoduše také, je v penzionu Svatý Petr prostě samozřejmostí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Rosa Horní Maršov

Penzion Rosa Horní Maršov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Dočasně mimo provoz. Penzion Rosa se nachází na okraji horského rekreačního střediska Horní Maršov- Leží přímo mezi největšími skiareály východních Krkonoš – Pecí pod Sněžkou a Janskými Lázněmi. Velmií zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion v Českém ráji Jičín
***

Penzion v Českém ráji Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodiný penzion v Českém ráji se nachází v Prachovských skalách. Hostům poskytuje klidné a odpočinkové ubytování, s čerstvým vzduchem a nádhernou přírodou, která vybízí na procházky.Penzion vžný min.od 3 nocí a při obsazenosti všech pokojů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel U krále Jičín
***

Hotel U krále Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v JičíněNově otevřený rodinný hotel U Krále se nachází v centru pohádkového města Jičína, u Valdštejnova náměstí, kousek od zámku a Valdické brány.Hotel U Krále nabízí ubytování v prostornýcrických památek (Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje vinárnou Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Pod Rozhlednou Kostelec nad Orlicí
***

Penzion Pod Rozhlednou Kostelec nad Orlicí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nově vybudovaný rodinný penzion Pod Rozhlednou a útulnou restaurací se nachází v obci Vrbice u Kostelce nad Orlicí. Leží v podhůří Orlických hor v malebném a čistém prostředí. Okolí penzionukou sedačnou. V zimě zas v provozu půjčovna lyží. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Velveta Špindlerův Mlýn
***

Hotel Velveta Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný wellness hotel s příjemnou atmosférou v klidné části Špindlerova Mlýna nabízí:-  vhodné prostředí pro rodiny s dětmi -  příjemné ubytování -  výbornou kuchyni -  Římské lázně, masáže, kosmetikho Labe, jízda volnou horskou přírodou na koních. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Aneta Špindlerův Mlýn
***

Penzion Aneta Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Apartmány Aneta nabízejí ubytování ve Špindlerově Mlýnu. Nově postavený apartmánový dům je umístěn v klidné části Špindlerova Mlýna a to v Bedřichově. Ubytování:Apartmány Aneta mají plně vybavenéfittnes, střelnice, bobová dráha, tenisová škola. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištěMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Seidl Špindlerův Mlýn
***

Hotel Seidl Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horský pension Seidl se nachází v krásném horském prostředí klidné části centra Špindlerova Mlýna v jednom nejnavštěvovanějšího střediska Krkonoš. Okna penzionu nabízí výhledy přímo na okolnkrkonošská historická města Vrchlabí a Jilemnice. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Karin Špindlerův Mlýn
***

Penzion Karin Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Krkonoše ubytování v penzionu  Rodinný pension Karin se nachází v klidném prostředí ve Špindlerově Mlýně, v části zvané Bedřichov, zhruba 15 minut chůze od centra. V provozu je od prosince roku 2stává branou horských túr a cyklistických výletů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Orlík Pec pod Sněžkou

Chata Orlík Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Klasická horská chata Orlík je situována na severním svahu s jedinečným výhledem na Studniční horu a široké okolí, v malebném a poklidném prostředí Krkonošského národního parku a je vzdálená cca atrakce jak pro děti, mládež, tak i pro dospělé. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet stálá diskotéka - tanec - zábavaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Praha Deštné v Orlických horách
***

Hotel Praha Deštné v Orlických horách
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Praha je jedním z nejmodernějších ubytovacích zařízení v Deštném v Orlických horách. Nachází se přímo naproti sedačkové lanovce k vlekům skiareálu Marta. Je dobře přístupný z hlavní silnice, parpašské skály, apod. A v zimě samozřejmě lyžování. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Rozárka Dolní Dvůr
***

Penzion Rozárka Dolní Dvůr
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný penzion Rozárka je položený přímo na břehu Malého Labe v krkonošské obci  Dolní Dvůr. Penzion Rozárka je nekuřácký penzion s nabídkou dostatečného množství komfortu pro rodiny,či turisty Černém Dole, Herlíkovicích nebo Janských Lázních. ... hotely Královehradecký kraj ...

hotely Královehradecký kraj - Apartmán Kostelec Kostelec nad Orlicí
**

Apartmán Kostelec Kostelec nad Orlicí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Apartmány Kostelec se nacházejí v malebném městěčku Kostelec nad Orlicí. Dům se nachází v centru města u okraje náměstí. Je možný pronájem velkého vybaveného bytu, který se nachází v prvním patře v Orl. h., Bartošovice vše kolem 40 minut autem. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Apartmán Tylova ulice Jičín
***

Apartmán Tylova ulice Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Jičín je okresní město nacházející se v královohradeckém kraji v severovýchodních Čechách 85 km severovýchodně od Prahy. Je výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských skal. Apartmán Tylova je simátka), Staré Hrady, regionální muzeum a galerie, ... hotely Královehradecký kraj ...

Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Spa resort Tree of Life Lázně Bělohrad
****

Hotel Spa resort Tree of Life Lázně Bělohrad
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nově vybudovaný Spa resort Tree of Life, který je součástí léčebného komplexu Lázní Bělohrad představuje výjimečný objekt, vzdálený 90 minut od hlavního města Prahy, který je od srpna 2009 otevřen jakradici reprezentují Hořice - město kamenné krásy. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Filip Železnice
***

Penzion Filip Železnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Filip nabízí dostatečné možnosti vyžití přímo v prostorách hotelu, díky dobré poloze v Českém Ráji. Být ubytován přímo v centru Českého Ráje má výhodu že host za velmi krátkou dobu může poz, stolní fotbálek, šipky.A mnoho dalších aktivit. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfdisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Ubytování Na Statku Česká Skalice

Ubytování Na Statku Česká Skalice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Na Statku se nachází v pohádkovém kraji Boženy Němcové, Aloise Jiráska a bratří Čapků. Parkování je zajištěno v oploceném areálu Statku. Pension leží v těsné blízkosti národní kulturní památkyová Amerika s největší krytou jízdárnou v Evropě. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Chata Neratov Rokytnice
**

Chata Neratov Rokytnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chata Neratov prošla v létě 2008 celkovou vnitřní rekonstrukcí a má celoroční provoz. Chata se nachází v Neratově v Orlických horách u lyžařského vleku pod turisty vyhledávaným kostelem Nanející rekonstrukci je opět otevřena pro veřejnost. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Lomnice Špindlerův Mlýn
***

Hotel Lomnice Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Lomnice naleznete v centru Špindlerova Mlýna. 400 m od hotelu se nachází sedačková lanovka Svatý Petr. Hotel je ideální jak pro zimní dovolené na lyžích, tak i pro turistické a cyklistické výlet 85 kilometrů běžeckých stop k tomu přímo vybízí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion U Zvonu Rychnov nad Kněžnou
***

Penzion U Zvonu Rychnov nad Kněžnou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion a restaurant U Zvonu se nachází na Starém náměstí v historickém centru města Rychnov nad Kněžnou. Penzion je nově zrekonstruovaný a nabízí komfortně vybavené pokoje a stylovou restauraci se sastě zaujmou arkády a kašna s Kolowratskou orlicí. ... hotely Královehradecký kraj ...

disponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Lázně Velichovky Velichovky
***

Hotel Lázně Velichovky Velichovky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

V současné době se nelze ubytovat - Lázně Velichovky jsou mimo provoz! Trpí-li hosté obtížemi jako jsou bolesti kloubů či prodělali transplantaci kyčle a jiné nepříjemné operace kloubů, dopřejte pohybé elementy Země: ZEMINA, VODA, VZDUCH A ROSTLINY. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou kadeřnictví - holičství  je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresskrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Lysečinská bouda - prodává se Horní Maršov
***

Horský hotel Lysečinská bouda - prodává se Horní Maršov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Lysečinská bouda se nachází přímo v chráněné oblasti Krnap. Nedaleko od boudy je rovněž pěší hraniční přechod do Polska. Lysečinská bouda vyhovuje těm, kdo si chtějí odpočinout od ruchu měst a hektickzimu, skiareál Pec pod Sněžkou je vzdálený 11 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Orličan Deštné v Orlických horách
**

Penzion Orličan Deštné v Orlických horách
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chata Orličan se tyčí na horském svahu přímo nad obcí Deštné v Orlických horách v nadmořské výšce 700 m, nabídne skvělé prostředí ke klidné rekreaci na krásném a tichém místě, které ruší pouze zpěv pth tras, na které se mohou napojit 300 m od chaty. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Pod Jasany Špindlerův Mlýn
***

Hotel Pod Jasany Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Romantický horský hotel Pod Jasany je místem, kde se snoubí moderní komfort s domácí atmosférou, klid a pohoda hlubokých krkonošských lesů s pulsem známého horského střediska, Špindlerova Mlýna, skvělolárium, či se objednat nejrůznější typy masáží. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Chata Vilka Rtyně Rtyně
*

Chata Vilka Rtyně Rtyně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Domek se zahradou leží na kraji městečka Rtyně 200 m od lesa, parkování u objektu za plotem. V okolí dobře značené cyklostezky, lze zapůjčit i mapy okolí, k tomu upravené běžecké trasy na Jestřeb Náchodu, Nového Města nad Metují, Opočna, Kuksu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Moravěnka Špindlerův Mlýn
***

Penzion Moravěnka Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horský penzion Moravěnka se nachází v údolí Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Od centra města je penzion vzdálen cca 10 - 15 minut procházkové chůze. Rodinný penzion Moravěnka nabízí svým hostům klidnoeďte podpořit světovou elitu ženského lyžování!!! ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Hromovka Špindlerův Mlýn
***

Horský hotel Hromovka Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horský hotel Hromovka se nachází ve známe destinaci Špindlerův Mlýn. Hotel Hromovka je k dispozici po celý rok a nabídka je každým rokem větší a zajímavější. Navštivte tuto krásnou destinaci, kde můžewboard, sáňkování, koulování a stavění sněhuláků. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Vatra Špindlerův Mlýn

Chata Vatra Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chata Vatra je jedna z nejvýše položených horských chat v České republice ležící na hřebenech Krkonoš v nadmořské výšce 1230 m.n.m. Chata Vatra leží v nádherné horské přírodě, s výhledem na Špindlerůvžete si zahrát oblíbené hry Petanque nebo Kroket. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion U vleku Javor Pec pod Sněžkou

Penzion U vleku Javor Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Přijeďte si zalyžovat do Krkonoš, pod nejvyšší horu Sněžku, nebo se projít krásnou přírodou národního parku. V létě oceníte dobrou polohu penzionu na křižovatce turistických tras a cyklostezek. Penziodál pokračovat po značených turistických cestách. ... hotely Královehradecký kraj ...

disponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Stará pošta Potštejn
***

Penzion Stará pošta Potštejn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Stará Pošta se nachází v malebném městečku pod Orlickými horami - Potštejně. Ubytování:Ubytování je ve čtyřech moderních, příjemně a účelně zařízených, prostorných apartmánech. Jedná se o aparímavým místům, kterých je tu nepřeberné množství. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion A+A Pec pod Sněžkou
***

Penzion A+A Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nově zrekonstruovaný penzion A+A se nachází v malebné části horského střediska Pec pod Sněžkou. Horská chata-penzion A+A nabízí kvalitní ubytování a stravování v centru horského střediska v přímé vycházek po okolí a nebo vysokohorské turistiky. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasa stálá diskotéka - tanec - zábavaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion 14 Hostinné
***

Penzion 14 Hostinné
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion č.p. 14 v ulici Dr. E. Votočka je umístěn v centru města Hostinné v polovině ulice vedoucí směrem z náměstí .Jedná se o dvoupatrový měšťanský dům chodbového typu s podloubím, který je uspořádá řeky Labe s říčkou Čistá v nadmořské výšce 350m. ... hotely Královehradecký kraj ...

disponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internetpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Nabucco Špindlerův Mlýn
***

Penzion Nabucco Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Nabucco se nachází přímo v centru horského města Špindlerův Mlýn. Velmi oblíbené turistické centrum Špindlerův mlýn nabízí svým klientům kvalitní využití volného času v zimním i v letním obdobými aktivitami, které vám Špindlerův Mlýn nabízí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Zámek Rudník Rudník

Penzion Zámek Rudník Rudník
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion hosté naleznou ve vesnici Rudník, rozkládající v hlubokém údolí mezi městy Vrchlabí a Trutnovem a ještě 4km od města Hostinné směrem do hor. Vesnici protíná státní silnice. Na všechny strany pduchu a vychutnat si přírosní krásy a panoramata: ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Zahradní dům Ratibořice Česká Skalice

Penzion Zahradní dům Ratibořice Česká Skalice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Proslulé Babiččino údolí je národní kulturní památkou a tvoří romantickou kulisu Zahradního domu v České Skalici, jenž je jeho historickou součástí.Krajina dlouhého, širokého údolí v České Skalici, prrocházce nebo posezení a kochání se krásy zeleně. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Chata Moravská Bouda Špindlerův Mlýn

Chata Moravská Bouda Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Moravská bouda se nachází ve Špindlerově Mlýně v lokalitě zvané Sedmidolí. Nedaleko se nacházejí dva vleky. Po celém objektu je k dispozici Wi-Fi. V letním období je možné parkovat přímo u boudy, v ziobjektu je bezdrátové internetové připojení WIFI. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Nika Vrchlabí

Penzion Nika Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Nika vznikl po celkové rekonstrukci a nachází se ve Vrchlabí. Objekt je vytápěn ústředním topením a kontrolovaným termostaty. Ubytování:Penzion disponuje celkově 14 ti lůžky a to Krkonošského muzea+ stálé expozice, event.kina. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Horizont Pec pod Sněžkou
****

Hotel Horizont Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Čtyřhvězdičkový hotel Horizont se nachází v Krkonoších, v centru malebného horského střediska Pec pod Sněžkou (756 m n.m.), na úpatí nejvyšší hory České republiky Sněžky (1602 m n.m.). Vedle ubytováníetně bot, holí a helem), sáněk a ski servis. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISAtenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Chata Poutník Horní Maršov

Chata Poutník Horní Maršov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horská chata Poutník se nachází v krásném a klidném prostředí východních Krkonoš v chráněné oblasti Krkonošského národního parku v nadmořské výšce1000 m.n.m., nad obcí Horní Maršov. Od chaty je krásnýovní posezení s možností otevřeného ohně a grilu. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American ExpressTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel a sanatorium Prajzko Hronov
***

Hotel a sanatorium Prajzko Hronov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel*** a sanatorium PRAJZKO se nachází v klidné části města Hronova, cca 700 m od centra. Kromě standardních hotelových služeb nabízí wellness a léčebné pobyty pro kompletní regeneraci a relaxaci těro klidné i aktivní strávení Vašeho volného času. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISATelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou
****

Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Studánka je situován za branami města Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou je město s bohatou historií i současným společenským životem. Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou leží v klidném, rotřediska Deštné, Říčky,  Olešnice, Sedloňov. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnoukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel AQUA PARK Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn
***

Hotel AQUA PARK Špindlerův Mlýn Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Areál AQUA Parku nabízí ubytování v 9 samostatných moderně zařízených pensionech v bezprostřední blízkosti lanovky na Medvědín s celoročním provozem. Ubytování v klidné části Špindlerova Mlýna.Pro ubyjako minigolf, projíždky na kole a mnoho dalších. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfdisponuje kavárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenpřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresstenis -poblíž hotelukrytý bazén v hotelu.Televize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Slavie Špindlerův Mlýn
***

Penzion Slavie Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Slavie ve Špindlerově mlýně po léta zachovával ráz krkonošského ubytovacího zařízení. Po roce 1918 ho převzal Čech Josef Košťál a přejmenoval na Slavie. Šlo o jediné české zařízení ve Špindlu ozice obrazů nebo fotografií s tématikou Krkonoš. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internetK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Krajka Vamberk Vamberk
****

Hotel Krajka Vamberk Vamberk
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Krajka je situován v historické budově na náměstí v centru města Vamberk, který je známý po celém světě výrobou ručně paličkované krajky. Citlivou rekonstrukcí se bývalý penzion na náměstí proměhozím bodem několika značených turistických tras. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion U všech čertů Jičín
***

Penzion U všech čertů Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Kolemjdoucí turisté, jedoucí cyklisté po zdolání prachovských vrcholků jsou s otevřenou náručí čertovskou bandou vítáni v penzionu s hospůdkou neboli restaurací U všech čertů v Jičíně. Pokud budete chka plná dobrodružství a úkolů začíná v Mladějově. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Kukačka Labská
**

Penzion Kukačka Labská
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Kukačka nabízí zimní i letní pobyty v nekuřácké chalupě s bohatou možností rekreačního a sportovního vyžití jen 5 km od Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Labská Penzion Kukačka ubytování Hoodinné lyžování na slunečných sjezdových tratích. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasa
hotely Královehradecký kraj - Penzion Centrum Špindlerův Mlýn

Penzion Centrum Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Pension Centrum se nachází v centru Špindlerova Mlýna v těsné blízkosti hotelu Windsor s výhledem na Špindlerův Mlýn a Medvědín. Krkonoše ubytování Nově, částečně zrekonstruovaný pension Centrum e (20 m) Skibus (100 m) Skiareál Sv. Petr (500 m) ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internettenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Toska Pec pod Sněžkou

Penzion Toska Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horská chata Toska nabízí celoročně ubytování v Krkonoších, v klidné části Pece pod Sněžkou - Malá Úpa. Ubytování je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i jednotlivce, skupinovavně příjezd a parkování až k penzionu celoročně. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Flora Janské Lázně
***

Penzion Flora Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Vila Flora leží v klidném místě, od centra Janských Lázní ( lázeňské kolonády ) cca 200 m , od kabinové lanové dráhy na Černou horu cca 200m, ideální poloha pro letní horskou turistiku a zimníete navštívit místní restaurace či samotné lázně. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internetK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Ruprechtice Meziměstí

Penzion Ruprechtice Meziměstí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Ruprechtice poskytuje několik forem ubytování a to s plnou penzí pro jednotlivce a rodiny a skupiny nad 10 osob, a levné ubytování bez stravy turistického typu i jako ubytovna pro děětoznámé stavebnice „Merkur“ v Polici nad Metují. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasa
hotely Královehradecký kraj - Hotel Panorama Špindlerův Mlýn
**

Hotel Panorama Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Krkonoše hotel Panorama: Nádherný objekt s vlastní historií se nachází v klidné části Špindlerova Mlýna - ve Svatém Petru na úbočí Kozích hřbetů. Nabízí nejen jedinečný pohled do údolí Svatého Pez Hotelu Panorama - Špindlerův Mlýn - Svatý Petr. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Javorský mlýn Lázně Bělohrad
***

Hotel Javorský mlýn Lázně Bělohrad
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

V podhůří Krkonoš mezi smíšenými lesy v Lázních Bělohrad, na louce u řeky Javorky, stojí Javorský mlýn, kde najdete pohodu a uklidnění v dnešní uspěchané době. Penzion Javorský mlýn v Lázních Bělohradhlídka je jednou z nejkrásnějších z celé oblasti. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Zámeček Broumov
***

Penzion Zámeček Broumov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Zámeček se nachází v Chráněné krajinné oblasti Broumovko, v rekreačním středisku Janovičky. Janovičky jsou dnes typickou rekreační osadou, která se leží na hranicích s Polskem ve výšce 660 m n penzionu a také turistických cest pro běžkování. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Adršpach Dolní Adršpach

Penzion Adršpach Dolní Adršpach
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný penzion Adršpach se nachází v srdci Adršpašsko-teplických skal,  který je oblíbeným místem pro hosty, kteří upřednostnují aktivní dovolenou a volný čas. Hosté adršpašského penzionu uvítajzervace "Křížová cesta", stojí zřícenina kostela. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové
****

Hotel EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel EA Tereziánský dvůr je situován v turistickém okruhu zvaném "Pevnost" z období baroka, kde jsou do dnešních dní zachovány pozůstatky historických hradeb. Do historického centra města Hradec Králtoku Labe a Orlice či možnost paroplavby po Labi. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin Recepce poskytuje směnárenské služby.K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationaltenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Černá Bouda Janské Lázně
***

Hotel Černá Bouda Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v Krkonoších Nově zrekonstruovaný horský hotel Černá Bouda  poskytuje služby 3* standardu. Mezi výhody hotelu patří jeho vyjímečná poloha nad Jánskými Lázněmi a krásná okolupracuje s profesionální outdoorovou agenturou. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club International stálá diskotéka - tanec - zábavaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Villa Janské Lázně

Penzion Villa Janské Lázně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Villa Jánské Lázně nabízí celoročně cenově dostupné ubytování a levnou horskou rekreaci v Krkonoších pro kolektivy (školy v přírodě, lyžařské kurzy; organizované skupiny ...) i jednotlivcp;a sportovní akce, kterých se zde koná bezpočet. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Ubytování Rekreační areál Dolce Trutnov

Ubytování Rekreační areál Dolce Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rekreační areál Dolce je celoročně otevřený kemp v nádherném a klidném přírodním prostředí, na úpatí českých hor Krkonoš, cca 3 km od města Trutnov. Rekreační areál Dolce u Trutnova nabízí ubytování veační nádrž s travnatou pláží, vodní šlapadla ... ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISAtenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Friesovy boudy Strážné
***

Horský hotel Friesovy boudy Strážné
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Atraktivní ubytování, vysoká poloha, velkolepé a nezapomenutelné pohledy do okolí. Areál leží mimo hlavní turistická centra a svou polohou poskytuje ideální podmínky pro klidnou aktivní letní či zimnírá). Na recepci pro hosty turistické mapy zdarma. ... hotely Královehradecký kraj ...

V hotelu je kulečníkdisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club Internationalkrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Maršov Horní Maršov
***

Penzion Maršov Horní Maršov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Restaurace a penzion Maršov se nachází ve východní části Krkonoš, 9 kilometrů od Pece pod Sněžkou a 6 kilometrů od Janských Lázní, v obci Horní Maršov. Leží v údolí řeky Úpy při ústí Lysečinení permanentky v jednom z těchto velkých areálů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Sporthotel Stoh Špindlerův Mlýn
***

Hotel Sporthotel Stoh Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Sporthotel *** a Skiareál Stoh se nacházejí ve Špindlerově Mlýně v malebném údolí Svatého Petra. Hotel je vzdálen pouhých 100 m od vleku, je tak ideálním místem pro milovníky sjezdového lyžování. Ubyt wellness studia, kryté tenisové haly,  atd. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Fuka Špindlerův Mlýn

Penzion Fuka Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný pension FUKA je nový, malý a útulný pension v klidném místě na slunné strani, přesto je od centra Špindlerova Mlýna vzdálen pouhých osm minut chůze. V blízkosti se nacházejí lanovky, aquapark,e. Možnost rybaření na přehradě a půjčovna loděk. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Ubytování Bungalovy Zlíč Česká Skalice
**

Ubytování Bungalovy Zlíč Česká Skalice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Bungalovy Zlíč jsou vhodné pro rodinu s 2 i 3 dětmi anebo partu 5 kolegů, pracovníků či kamarádů. Pejsek také není problém. Bungalovy se nacházejí v krásném kraji v sousedství turisticky zajímavých mí místě se lze i projet na koni a mnoho dalšího... ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Amátka Hradec Králové
**

Penzion Amátka Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hradec Králové ubytování jako v pohádce na historickém náměstí města. Pension Hradec Králové Amátka nabízí netradiční ubytování v historickém domě za přijatelné ceny. Penzion Amátka ubytování Pokoje pdstavení je tu Divadlo Drak a Klicperovo divadlo. ... hotely Královehradecký kraj ...

 je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Květa Pec pod Sněžkou

Penzion Květa Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Květa v Peci pod Sněžkou nabízí levné ubytování pro Vaši dovolenou a relaxaci v Krkonoších! Penzion Květa najdete na krásném místě u sjezdovky Javor v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. horu. Zoo Dvůr Králové. Ski Pec - lyžařský areál. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Samota Adelheid Rokytnice

Penzion Samota Adelheid Rokytnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Báječnou dovolenou zažijete na Samotě Adelheid v Orlických horách, kde je úžasný klid a nádherná příroda. Horský rodinný penzion Adelheid je nově postavený na místě staré usedlosti v zaniklé vsi Vrchnce, Červená Voda a Říčky v Orlických horách. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Grand hotel Praha Jičín
****

Hotel Grand hotel Praha Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Čtyřhvězdičkový Grand hotel Praha leží v centru města Jičína na klidné pěší zóně, v srdci Českého ráje. Dotkněte se romantiky dob minulých a prožijte příjemné chvíle v nově zrekonstruovaném secesním h a užijte si příjemný pobyt v Grand hotelu Praha. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoudisponuje restauracídisponuje vinárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Skály Teplice nad Metují

Penzion Skály Teplice nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný penzion Skály nabízí ubytování s kapacitou 36 lůžek včetně přistýlek v atraktivní chráněné oblasti Broumovsko, v blízkosti Teplicko-Adršpašského skalního města (200 m od vstupu) s bohatými možv okolí skal lákají pěší turisty i cyklisty. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Selský Dvůr Police nad Metují

Penzion Selský Dvůr Police nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Uprostřed CHKO Broumovsko, kousek od Adršpachu, je pro Váš odpočinek připraveno rodinné prostředí penzionu Selský dvůr. Selský Dvůr Broumovsko Adršpach Dvě nově postavené budovy jsou součástí statku ahříbětem v areálu penzionu Selský Dvůr. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chalupa Relax Teplice nad Metují

Chalupa Relax Teplice nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chalupa "Relax"se nachází v Adršpašsko – teplických skalách, v osadě Skály, 3 km od města Teplice nad Metují, v překrásné přírodě chráněné krajinné oblasti Broumovsko, v nadmořské výšce 650 m. Jiráskoečku se nachází Černé jezírko s vzácnými vážkami. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Selský Dvůr II Police nad Metují

Penzion Selský Dvůr II Police nad Metují
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Selský Dvůr II Nedaleko Adršpachu uprostřed broumovského výběžku, v atraktivní turistické oblasti můžete využít nabídku ubytování s vlastním stravováním v penzionu Selský Dvůr II, který má k Březinka, ZOO Dvůr Králové nad Labem a Krkonoše. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel TTC Vrchlabí
***

Hotel TTC Vrchlabí
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Stránky nejsou homepage hotelu TTC, ale zprostředkovatele hotel-ubytovani.comHotel TTC najdete nedaleko centra města Vrchlabí na výpadovce na Špindlerův Mlýn v zelené části města na samotném břehu řekilují vybrané speciality přímo před Vašimi zraky. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací Recepce poskytuje směnárenské služby. je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Krakonošova dílna Špindlerův Mlýn
****

Apartmány Krakonošova dílna Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Krakonošova dílna je luxusní horské bydlení, které nabízí komfortní ubytování v nově vybudované dřevostavbě u sjezdovky Hromovka v šesti stylově a moderně vybavených dvoulůžkových pokojích - apartmáneis, koloběžky, čtyřkolky a mnoho dalších aktivit. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Apartmány SKiMU Malá Úpa
***

Apartmány SKiMU Malá Úpa
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

SKiMU Apartmány a SKiMU Sport Centrum jsou ubytovacím a sportovním zařízením, které najdete jen 100 m od sjezdovky Pomezky, v centru obce Malá Úpa ve východních Krkonoších. Ubytování : SKiMU Apartmányoly, volné vstupy do SKiMU Sport Centra a další). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Zámek Potštejn Potštejn
****

Hotel Zámek Potštejn Potštejn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Zámek Potštejn je nově zrekonstruovaný barokní zámek rodinného stylu z 18. století, který mimo jiné nabízí ubytování pro 18 osob v nadstandardně vybavených zámeckých pokojích a luxusních apartmá. Zámeí,  Muzeum hraček nebo Zámek Rychnov nad Kněžnou. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Horský hotel Cihlářka Černý Důl
****

Horský hotel Cihlářka Černý Důl
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horské apartmány Cihlářka leží v nadmořské výšce cca 1.050 m.n.m., v sedle vrcholových partií Krkonoš, mezi obcemi Černý Důl a Pec pod Sněžkou. Apartmány jsou umístěny na jižním svahu s hustě zalesněnpadu do Velikonoc, lyžování někdy až do května.

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Michlák Špindlerův Mlýn
***

Chata Michlák Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chata Michlák se nachází v centru Krkonoš, na okraji známého zimního střediska Špindlerův Mlýn, v krásném prostředí na pravém břehu Labe nedaleko Labské přehrady. Špindlerův Mlýn penzion ubytování V co ubytování i široké možnosti sportovního vyžití. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoutenis -poblíž hoteluPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Biggar Rudník
***

Chata Biggar Rudník
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Stylová krkonošská zděná chata Biggar je po kompletní rekonstrukci a nachází se v obci Rudník asi 7 km od lyžařského areálu Černý Důl v Krkonoších a v těsné blízkosti upravovaných běžeckých tratí. Idežkou, Špindlerův Mlýn, Velká a Malá Úpa, Benecko. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Nelly Kelly´s Trutnov
****

Hotel Nelly Kelly´s Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Moderní rodinný hotel Nelly Kelly´s v Trutnově s nekuřáckou restaurací a barem, který nabízí lákavé drinky. Hotel se saunou a fitness vybavením. Hotel Nelly Kelly´s se nachází v samotném historickém chotelu Nelly Kelly´s stejně jako obchody a banky. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Labská Špindlerův Mlýn

Chata Labská Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Chata Labská se nachází u hlavní silnice na příjezdu do lyžařského areálu Špindlerův Mlýn, v bezprostřední blízkosti sedačkové lanovky a přehradní nádrže Labská. Celý objekt prošel nedávno zcela kompledvědín a Pláň), cykloturistiky a vodních sportů. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasa
hotely Královehradecký kraj - Penzion Imperial Spa Jičín
****

Penzion Imperial Spa Jičín
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Imperial Spa čtyřhvězdičkový pension Císařské lázně sdílí recepci s Grand Hotelem Praha, s nímž má také společnou secesní restauraci, prvorepublikovou kavárnu, starorakouskou pivnici, vinárnu a wellnesionu se nachází venkovní i krytý plavecký areál. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnoukrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Sporthotel Švýcarská bouda Špindlerův Mlýn
***

Hotel Sporthotel Švýcarská bouda Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Stylový hotel v Krkonoších Švýcarská bouda Špindlerův Mlýn je umístěn v části města zvané Labská, přibližně 2,5 km od centra města, 300 m od sedačkové lanovky Labská, 3 km od Medvědína a areálu Svatý ové hřistě Mladé Buky (36 km) a Prosečné (25 km). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Davídek Trutnov
****

Hotel Davídek Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nový hotel Davídek 4**** v Trutnově se nachází nedaleko historického centra města. Navštivte hotel Davídek v Trutnově, kde se postarají o Váš jedinečný pobyt. Kombinace moderního ubytování nejvyššího ness kardio zona, stolní tenis, pořádání turnajů. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasatenis -poblíž hoteluTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Chata Sunny Hill Cottages Černý Důl

Chata Sunny Hill Cottages Černý Důl
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Sunny Hill Cottages jsou luxusní chalupy, jejichž provoz byl zahájen k prosinci 2005. Nacházejí se v novém skiareálu Černý Důl. Sjezdovky jsou dosažitelné pěšky. Nedaleko Sunny Hill Cottages leží krás Adršpachu. Nákupy a bruslení v hale ve Vrchlabí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Čapkův statek Hořičky
***

Penzion Čapkův statek Hořičky
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Čapkův statek se nachází v krásné malebné oblasti Podkrkonoší a Orlických hor, cca 20 km od polsko-české hranice, v obci Hořičky-Chlístov (438 m.n.m.). V okolí penzionu Čapkův statek mohou turisté navkuchyňkou. Koupelna je vybavena sprchovým koutem. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel GL Hotel Trutnov
***

Hotel GL Hotel Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

GL Hotel je umístěn jako jediný z místních hotelů přímo na vrcholu náměstí a stává se tak pro klienty perlou Trutnova. A to nejen svou specifickou polohou, ale především jedinečnou vnitřní architekturí lanovka a 10 vleků, 11 km upravených sjezdovek. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internetdisponuje kavárnoupřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Děvín Pec pod Sněžkou
***

Hotel Děvín Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Horský Hotel DĚVÍN*** tradiční pecký hotel, který patřil po většinu druhé poloviny 20. století do hotelové sítě Interhotely Krkonoše, prošel v roce 2005 kompletní rekonstrukcí, od prvního nadzemního pcká cesta k dolní stanici lanové dráhy na Sněžku. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bor Třebechovice pod Orebem
***

Hotel Bor Třebechovice pod Orebem
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Bor v Třebechovicích pod Orebem nabízí: Rodinné apartmány a dvoulůžkové pokoje za skvělé ceny. Česká kuchyně - řízky i speciality a pravá česká picca z pece v hotelové restauraci. Nádherné koupaaktivní rodinnou dovolenou v průběhu celého roku. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Rtyňka Rtyně

Apartmány Rtyňka Rtyně
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nové apartmány Rtyňka se nacházejí v poklidném městečku Rtyně v Podkrkonoší na severovýchodě Čech. Ubytování v Krkonoších: Rtyně v Podkrkonoší leží v malebné kotlině při úpatí Jestřebích hor a jak jižší zastávka; 100 m) a autobusových spojů (500 m). ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion LION Pec pod Sněžkou
***

Penzion LION Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion LION se nachází v Krkonošském národním parku, v rekreační oblasti Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, přímo u sjezdovky "Portášky" - zhruba 100 m nad startem třísedačkové lanové dráhy. Penzion Lion vízdu na horských kolech po krkonošských stezkách. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion na Faře Dubenec
***

Penzion na Faře Dubenec
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nově zrekonstruovaný areál bývalé fary Penzion na Faře poskytuje ubytování až pro 35 hostů - z toho 22 lůžek ve stylových a 13 lůžek v turistických pokojích. Penzion NA FAŘE ubytování Dubenec: V bývalrní místnosti penzionu na Faře ubytování Dubenec. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISAPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Nová Amerika - uzavřeno Jaroměř
***

Hotel Nová Amerika - uzavřeno Jaroměř
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

POZOR HOTEL JE UZAVŘENNová Amerika - Hotel, kongresové centrum, restaurace a golf resort v malebné krajině krkonošského předhůří. Hotel Nová Amerika vás okouzlí svou jedinečnou atmosférou. Stylový hot a vaše tělo i mysl získá zpět ztracenou energii. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasagolfTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Penzion Alba Špindlerův Mlýn
***

Penzion Alba Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion ALBA byl postaven a zprovozněn v roce 2001 v nejznámějším a zároveň nejatraktivnějším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn. Ideální poloha cca 10 min. chůze do centra Špindlerova Mlýna, a v b autem s možností bezplatného parkování v areálu. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Styl Špindlerův Mlýn
***

Hotel Styl Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Tříhvězdičkový hotel Styl*** nabízí celoroční odpočinek, občerstvení i oddech u Labské přehrady, na okraji Špindlerova Mlýna - ideální poloha u hlavní silnice ze směru od Vrchlabí. Krkonoše Špindlerůvjemné ceny za ubytování se snídaní i s polopenzí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Barto21 Bartošovice
***

Apartmány Barto21 Bartošovice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování v malebném kraji Orlických hor na pomezí Východních Čech a Polského Klodzka, protkaném hustou sítí turistických i cyklistických tras. Navštivte místa nádherné přírody plné příběhů o loupežníodným výchozím bodem pro Vaše turistické výšlapy. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Malý Šišák Špindlerův Mlýn
**

Penzion Malý Šišák Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

VOLAREZA - Penzion Malý Šišák se těší na vaši návštěvu uprostřed krásné přírody Krkonošského národního parku. Do nadmořské výšky 1 155 metrů vás dovede silnice procházející nejznámějším horským střediůjčovnou sportovních potřeb. Balíčky na vyžádání. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenV hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici letní terasapřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Hotel Bedřichov Špindlerův Mlýn
***

Hotel Bedřichov Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Aktuálně od 26.5. do 30.8. 2014 Letní pobyty v Krkonoších se slevou a navíc služby zdarma. Více v sekci rezervace - BALÍČKY! VOLAREZA Hotel VZ Bedřichov to je ubytování v samém turistickém centru Krko lidí. Salonek "Švejk" 60 míst. Technické zázemí. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodinV hotelu je kulečníkK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon
hotely Královehradecký kraj - Apartmán Gonda Apartments Hradec Králové
***

Apartmán Gonda Apartments Hradec Králové
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Apartmány Gonda Apartments v Hradci Králové poskytují dva typy ubytování. Oba apartmány a studia jsou obdobně vybaveny. Ubytování v apartmánech: Využijete ubytování se snídaní v moderně zařízených Gonatá síť nákupních center zaručuje pohodlný nákup. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internetPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel VZ Bedřichov - depandance Špindlerův Mlýn
**

Hotel VZ Bedřichov - depandance Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

VOLAREZA VZ Bedřichov depandance nabízí ubytování v samém turistickém centru Krkonoš, ve Špindlerově Mlýně a to na hlavní hotelové budově nebo v depandancích. Depandance Bedřichov je vzhledem ke své ppindlerově Mlýně se mimo jiné nachází i Aquapark. ... hotely Královehradecký kraj ...

Služba na recepci je 24 hodin je k dispozici připojení na internetK hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracípřijímá creditní karty Eurocard/Mastercardpřijímá kreditní karty VISApřijímá kreditní karty American Expresspřijímá kreditní karty JCBpřijímá kreditní karty Diners Club InternationalPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefonPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Jaruška Špindlerův Mlýn

Penzion Jaruška Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný pension Jaruška je ubytovací zařízení s dlouholetou tradicí a leží v krásném horském prostředí klidné části centra Špindlerova Mlýna. Z oken penzionu Jaruška je výhled přímo na okolní hory vysestauracích, barech, hernách nebo na diskotékách. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Tatra Nový Bydžov
***

Hotel Tatra Nový Bydžov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Tatra leží v centru města Nový Bydžov - významné středisko Pocidliní. K odpočinku a relaxaci slouží 19 útulných pokojů. Vyražte společně za turistickými zajímavostmi a užijte si volný čas i sami Jiří Loučná Hora, 14 km zámek Hrádek u Nechanic. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasadisponuje kavárnouTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Severka Rokytnice

Penzion Severka Rokytnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Severka byl dříve německou obecnou školou, potom školícím a rekreačním střediskem zemědělského družstva a teprve v roce 2004 byl objekt přebudován na penzion. Noví majitelé spravují penzion oda desítky kilometrů upravovaných běžeckých tratí. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Alfa Trutnov
***

Hotel Alfa Trutnov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Útulný rodinný hotýlek Alfa s kapacitou 36 lůžek nabízí ubytování ve vile ze třicátých let minulého tisíciletí v pokojích s TV/SAT, Wi-Fi zdarma a sociálním zařízením. Hotel Alfa je situován do klidnécí města Jaroměře. Aquapark Hradec Králové 50 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Grand hotel Jaroměř Jaroměř
***

Hotel Grand hotel Jaroměř Jaroměř
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Grand Hotel Jaroměř se nachází v centru města Jaroměře. Grand Hotel Jaroměř je areál sestávající z pohodlného hotelu, mexické restaurace Grande Patria a nonstop Stylle Baru. Grand Hotel Jaroměř z největších golfových areálů v České republice. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracídisponuje vinárnouMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Claudia Lhota pod Hořičkami

Penzion Claudia Lhota pod Hořičkami
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Lhota pod Hořičkami - Pension Claudia, původně typická česká farma od roku 1825 byla kompletně rekonstruována, aby hosté mohli být ubytováni v moderním komfortu a zároveň být v přírodě. Všechny pokojení. Polsko - Kudowa Zdroj - lázně, solná jeskyně. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Ubytování Turistické centrum Český ráj Prachov
**

Ubytování Turistické centrum Český ráj Prachov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Turistické centrum Český ráj Prachov : Turistické centrum Český ráj (TCČR) se nachází v obci Prachov nedaleko od vstupu do přírodního skvostu - Prachovských skal. Pískovcové skalní město Pradmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasa
hotely Královehradecký kraj - Penzion U Lípy Libčany
**

Penzion U Lípy Libčany
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Penzion Vinárna U Lípy se nachází v Libčanech v obci, která leží 10 km od Hradce Králové směrem na Prahu. Pohoda, klid a soukromí v nově zařízených pokojích.Penzion U Lípy Libčany nabízí mimo ubytovánek u Nechanic je od našeho penzionu vzdálen 5 km. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje vinárnou je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Hotel Obzor Pec pod Sněžkou
***

Hotel Obzor Pec pod Sněžkou
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Obzor leží jen pár metrů od sjezdovky Hnědý vrch (Braunberg). Sjezdovka končí v lyžařském komplexu, odkud vedou vleky na sjezdovky různé obtížnosti. Vzdálenost od hotelu k běžeckým a turistickýmské kurzy a školy v přírodě po domluvě s hotelem. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíV hotelu je kulečník
hotely Královehradecký kraj - Penzion Pod Rozhlednou Vrbice
***

Penzion Pod Rozhlednou Vrbice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Nově vybudovaný rodinný Wellness Penzion Pod Rozhlednou s restaurací se nachází na okraji obce Vrbice u Kostelce nad Orlicí v podhůří Orlických hor v malebném a čistém prostředí, které je jako stvořenen necelé 2 hodiny autem z Prahy, Brna, Olomouce. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasakrytý bazén v hotelu.Pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Horní Pramen Špindlerův Mlýn
**

Hotel Horní Pramen Špindlerův Mlýn
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Hotel Horní Pramen patří do skupiny hotelů **+, v posledních letech prošel dvěma rekonstrukcemi a to v roce 2012 a nyní. Hotel Horní Pramen nabízí nové prostory restaurace, upravené pokoje, nový dětskpřípadě požadavků zajištění outdoorových aktivit. ... hotely Královehradecký kraj ...

Malá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolenK hotelu přísluší parkovištědisponuje restaurací je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Apartmány Libuň Libuň
***

Apartmány Libuň Libuň
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Ubytování Libuň apartmány Libuň : Obec Libuň najdete uprostřed Českého ráje na trase Jičín 8 km - Turnov 12 km. Ubytování je v rodinném domě ve tvaru L se dvěma samostatnými vchody, kde delší část do ensku pod Troskami je zvonice s obrácenými zvony. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkoviště je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouPokoje jsou vybaveny televizorem
hotely Královehradecký kraj - Penzion Rampušák Rokytnice
***

Penzion Rampušák Rokytnice
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný pension Rampušák najdete na náměstí malebného horského městečka Rokytnice v Orlických horách. Ve všech prostorách pensionu včetně restaurace se nekouří. Celý pension pokryt WiFi. Ubytování je tý bazén můžete navštívit v Rychnově nad Kněžnou. ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Penzion Vila Alena Horní Malá Úpa
***

Penzion Vila Alena Horní Malá Úpa
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný apartma / penzion Vila Alena se nachází v klidném prostředí východních Krkonoš v nejvýše položené obci Horní Malá Úpa (1050 m.n.m.). Vila Alena je situována na velice tichém a klidném místě. PKURENČNÍ CENA ZA UBYTOVÁNÍ V KOMFORTNÍCH POKOJÍCH ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletou
hotely Královehradecký kraj - Hotel Praha Broumov
***

Hotel Praha Broumov
[ hotely Královehradecký kraj - Královehradecko ]

Rodinný hotel Praha najdete na náměstí přímo v historickém centru městečka Broumova, na dohled Benediktinskému opatství. Broumov ubytování hotel Praha : V hotelu Praha v Broumově najdete 58 pokojů vybsko-teplické skaly vzdálené jen 15 km od hotelu.  ... hotely Královehradecký kraj ...

K hotelu přísluší parkovištědisponuje restauracíMalá zvířátka (psi) mají do hotelu vstup dovolen je k dispozici připojení na internet je k dispozici letní terasaTelevize umožňuje příjem satelitních programůPokoje jsou vybaveny televizoremPokoje jsou vybaveny vlastní koupelnouPokoje jsou vybaveny vlastní toaletouna pokojích je telefon